Иван Леков: Разлика между версии

редакция без резюме
No edit summary
No edit summary
наставка= |
роден-дата=[[4 март]] [[1904]] |
роден-място=[[София]], [[България]]|
починал-дата=[[4 август]] [[1978]]|
починал-място=|
* ''Единство и своеобразие на славянските езици в техния основен речников фонд.'' С., БАН, 1955. 108 с.
* ''Общност и многообразие в граматическия строй на славянските езици.'' С., БАН, 1958, 128 с.
* ''Словообразувателни склонности на славянските езици.'' С., БАН, 1958. 78 с.
* ''Насоки в развоя на фонологичните системи на славянските езици.'' С., БАН, 1960. 116 с.
* ''Кратка сравнително-историческа и типологическа граматика на славянските езици.'' С., БАН, 1968. 212 с.
* ''Полско-български речник.'' С., Унив. печатница, 1944. 228 с. (Унив.библ. №281).
* ''Правописен речник на българския книжовен език.'' С., М-во на нар. просвета, 1945. 221с. (Съавт.: Л. Андрейчин).
**2. прераб. изд. С., Нар. просвета, 1948. (Съавт.: Л. Андрейчин, Вл. Георгиев); 3. прераб. изд. 1954. (Съавт.: Л. Андрейчин, Вл. Георгиев, Ст. Стойков); 4. попр. изд. 1958; 5.изд. 1960; 6. изд. С., Наука и изкуство, 1965; 7. изд. 1969; 8.изд. 1974; 9 изд. 1981; 10 изд.1984.
* ''Български тълковен речник.'' С., Наука и изкуство, 1955. 972 с. (Съавт.: Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ст. Стойков, Цв. Тодоров).
** 2.изд. 1963; 3. изд.1973.
 
===Учебници===