Разлика между версии на „Жанр“

** [[Бележка]]
** и др. под. {{Br}}
Първоначално материалите от този вид не се възприемат като обект на журналистиката, а като посреднически форми за разпространяване на частна и служебна информация. През шейсетте и седемдесетте години на миналия век, (първоначално във Великобритания и САЩ) започва усилено създаване на специализирана „преса“, която издава периодика, базирана само на такива материали, затова ангажираните с публикуването им, започват да участват в редактиране и систематизиране на такива материали. Самото редактиране и систематизиране довежда до създаване на своеобразни стилистики, които биват окачествявани като '''редакционна политика''' а самите редактори, вече са посредници-медиатори, с предимно езиково образование (лингвистика, филология, журналистика). По тази причина – кратките обяви, реклами, съобщения и тяхната систематизация се категоризират, като журналистически жанр. От друга гледна точка, тези материали са част от инструментариума на [[реклама]]та и '''връзките с обществеността''' /познато под ненужното терминологизиране като '''паблик рилейшън/с/''' или отмиращия термин '''[[Масова_комуникация|масови комуникации]]''', който се възприема като термин, въведен в употреба през "социалистическата епохатаепоха"./ {{Br}}От началото на деветдесетте и след началото на 21 век, този тип журналистика постепенно е заменена с разширено представяне с мултимедийни похвати, които най-често се обозначават с „пазарна информация“ (Телевизионни пазари, интерактивни магазини /интернет, гласови поръчки/, терминологизирано като медиен '''мърчандайзинг''' /оригиналният мърчайдайзинг е разпространение на рекламни сувенири и рекламни печатни материали, както и дрехи и аксесоари, носещи фирмено лого/) {{Br}}Напоследък се забелязва сливането на рекламата с възприеманата като '''жълта''' (несериозна, клюкарска) „журналистика“ и преход към по-отбрано, минималистично и некичозно представяне на информация свързана с мода, начин на живот и етикетирането ѝ като „Светска хроника“, „Лайфстайл журналистика“, „Развлекателна журналистика“ и други подобни.
* Светска (или лайфстайл) журналистика
** Светска '''„хроника“''' (светски репортажи, информации, анонси и др.)
Анонимен потребител