Разлика между версии на „Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев““

редакция без резюме
(махнах думата "едва" за 5-те регистъра на органа)
Етикети: Визуален редактор Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
|карта=България Пловдив център
}}
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" в [[Пловдив]] е едно от най-авторитетните висши учебни заведения по изкуствата в България и единствено по обхвата на своята мултижанровост. АМТИИ е дългогодишен активен член на Асоциацията на европейските консерватории, музикални академии и висши музикални училища (AEC), на Международната организация на фолклорните изкуства (IOV) към [[ЮНЕСКО]], на Европейската мрежа Euraxess, на Асоциацията на балканските университети (BUA) и на Мрежата за музика във висшето образование на Централноевропейската инициатива.
'''Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“''' (съкратено '''АМТИИ''') е [[висше училище]] за музикално, танцово и изобразително изкуство в [[Пловдив]].
 
В своята учебна и творческа дейност Академията съчетава класическо и съвременно, традиции и иновации, създава възможности за практически и творчески подходи към изкуството, науката и академичното знание.
Член е на Асоциацията на европейските консерватории, музикални академии и висши училища по музика, както и редовен член на Международната организация за фолклорно изкуство към [[ЮНЕСКО]]. Академията поддържа контакти с висши училища по изкуствата в редица европейски страни.
 
Академията притежава широк и разнообразен профил от специалности и следва най-високите образователни стандарти, което я прави едно от най-привлекателните места за обучение за голям брой студенти и докторант в сферaта на музикално-теоретичните и изпълнителските специалности от класически, фолклорен и съвременен профил, на визуалните изкуства и дизайна, на педагогиката на обучение по изкуства и арт мениджмънта. Академичната общност е съставена от утвърдени преподаватели и учени във всички сфери на изкуствата, дизайна, педагогиката на обучение по изкуства и мениджмънта. Академията има активни работни и договорни сътрудничества с редица авторитетни български и чуждестранни културни институции, академии по изкуства и университети, което предоставя възможности за осъществяване на творчески проекти и успешна професионална реализация на възпитаниците на АМТИИ. През 2019 година Академията получи поредната високо оценена институционална акредитация за следващите шест години. Дипломите за бакалавърска, магистърска и докторска степени от АМТИИ са признати навсякъде по света.
== История ==
Основана е като филиал на [[НМА|Българската държавна консерватория]] от [[Асен Диамандиев]] през [[1964]] г. Става самостоятелно висше училище през [[1972]] г. с името Висш музикален педагогически институт. На 31 януари 2019 г. с решение на Народното събрание Академията е преименувана в чест на проф. Асен Диамандиев.<ref>[http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134505 Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив]. Обн. ДВ. бр. 11 от 5 февруари 2019 г.</ref>
 
Академията се намира в емблематичния архитектурен резерват [[Старинен Пловдив]], който съчетава деловия ритъм на съвременния с автентичния дух на древния град – естествено артистично пространство и сцена за творчески изяви на студенти и преподаватели. Академията разполага с няколко учебни кампуса в Старинен Пловдив, сред които са така нареченото Жълто училище – сградата на първата българска гимназия, основана през 1868 г., паметник с национално значение, както и Славейковото училище
През 1999 г. в академията е монтиран тръбен орган, произведен от Werner Bosch Германия. Инструментът е учебен – има един [[мануал]], пълна [[педалиера]] и 5 [[Регистър (музика)|регистър]]а.
 
== История ==
Академията е основана на 5 октомври 1964 г. с решение на Академичния съвет на [[Национална музикална академия|Българската държавна консерватория]], София, като филиал Музикално-педагогически факултет за подготовка на учители по музика в общообразователните училища. През 1972 г. се преобразува в самостоятелно висше училище – Висш музикално-педагогически институт с две специалности: Музикална педагогика и Народни инструменти и народно пеене. Първият ректор е проф. Асен Диамандиев. През 1974 г. се разкрива специалността „Хореографска режисура“, преименувана по-късно в „Българска народна хореография“. През годините започва обучението по специалност Ръководство на народни състави (1986), преименувана през 1999 г. в Дирижиране на народни състави. През 1994 г. се разкриват специалностите Балетно изкуство – балетна педагогика и Балетно изкуство – балетна режисура. През 1995 г. ВМПИ се преименува в Академия за музикално и танцово изкуство (АМТИ). Същата година е поставено началото на обучението в сферата на визуалните изкуства – в специалности Сценография и Педагогика на обучението по изобразително изкуство, а по-късно и специалностите Графичен дизайн и фотография, Църковна живопис, Дизайн на облеклото, Фотография и др. Разширяването на капацитета от специалности от различни сфери на изкуствата води до преименуването на висшето училище през 2004 г. в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ). На 31 януари 2019 г. с решение на Народното събрание Академията е преименувана в чест на проф. Асен Диамандиев.<ref>[http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134505 Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив]. Обн. ДВ. бр. 11 от 5 февруари 2019 г.</ref>
 
През февруари 2020 г. за ректор е избрана проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.
 
През 1999 г. в академията е монтиран тръбен орган, произведен от Werner Bosch Германия. Инструментът е учебен – има един [[мануал]], пълна [[педалиера]] и 5 [[Регистър (музика)|регистър]]а.
== Ректори ==
 
== '''Ректори''' ==
{| class="prettytable"
|-
| 1999 – 2008<ref name="artacademyplovdiv.com"/>
|-
|7
| style="background:#1761a2;"| '''7.'''
|доц. Дечко Дечев
|ВИД 2008
|-
| style="background:#1761a2;" | 8
| доц. д-р [[Василка Йончева]]
| 2008 – 2011<ref name="artacademyplovdiv.com" />
|-
| style="background:#1761a2;" | '''8.'''9
| проф. [[Милчо Василев]]
| 2011 – 2019<ref name="artacademyplovdiv.com" />
|-
| style="background:#c0a264;" | '''9.'''10
| проф. д-р [[Тони Шекерджиева-Новак]]
| 2020 –<ref name="plovdiv-press.bg">[https://www.plovdiv-press.bg/2020/02/12/избраха-проф-тони-шекерджиева-новак-з/ Избраха проф.Тони Шекерджиева-Новак за ректор на АМТИИ], plovdiv-press.bg, 12 февруари 2020.</ref><ref name="mediacafe.bg">[https://www.mediacafe.bg/obrazovanie/universiteti/Prof-d-r-Toni-Shekerdzhieva-Novak-e-novijat-rektor-na-AMTII-16680/ Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак е новият ректор на АМТИИ], mediacafe.bg, 13 февруари 2020.</ref><ref name="marica.bg">Елица Кандева, [https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/prof-toni-shekerdjieva-novak-e-noviqt-rektor-na-amtii Проф. Тони Шекерджиева-Новак е новият ректор на АМТИИ], marica.bg, 13 февруари 2020.</ref>
|}
 
== СтруктураФакултети ==
[[Файл:Plovdiv-Musical-dance-art-academy.jpg|260px|дясно]]
* '''Факултет Музикална педагогика''' е основан през 1972 г. в единственото в този момент извънстолично висше училище в областта на музикалното изкуство. Факултетът традиционно организира много препода�вателски и студентски концерти, научни конференции, симпозиуми, дискусии, лектории, кръгли маси, голяма част от които с международно участие. Съставен е от три катедри:
* Факултет „Музикална педагогика“
** Катедра „МузикалнаМузикална педагогика и дирижиране“дирижиране
** Катедра Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство
** Катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“
** Катедра „ПианоПиано и акордеон“акордеон
* '''Факултет Музикален фолклор и хореография''' е основан през 1995 г. Той е първият в страната, в който се обучават студенти (бакалаври и магистри) в областта на музикалния фолклор, ръководството на народни състави (народен хор и народен оркестър), българска народна хореография, балетната режисура и балетна педагогика. Факултет Музикален фолклор и хореография е със значителен и незаменим принос в опазването на българските фолклорни традиции.Факултетът е съставен от три катедри:
* Факултет „Музикален фолклор и хореография“
** Катедра „МузикаленМузикален фолклор“фолклор
** Катедра „Хореография“Хореография
**Теория на изкуствата
* Факултет „Изобразителни изкуства“
* '''Факултет Изобразителни изкуства,''' създаден в нача�лото на 2011 г. като резултат от разрасналия се капацитет на катедра „Изобразително изкуство“, основана през 1995 г. В специалностите от Факултета се подготвят висококвалифици�рани специалисти в широк диапазон на визуалните изкуства: изящни изкуства, дизайн и педагогика на обучението по изобразително изкуство. Той е съставен от три катедри
** Катедра „Изящни изкуства“
** Катедра „ПриложниИзящни изкуства“изкуства
** Катедра Приложни изкуства
* Департамент за езикова и специализирана подготовка
**Катедра Дизайн
* '''Департамент за езикова и специализирана подготовка (ДЕСП)''' е създаден в началото на учебната 2000/2001 година. Той обединява и ръководи формите за подготовка, придобиване на допълнителна и следдипломна квалификация и специализация в Академията, както и обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от предучилищното и училищното образование. В него се провеждат курсове за специализирано обучение в областта на изкуствата и езиковата подготовка за български и чуждестранни граждани. ДЕСП е организатор на ежегоден Летен международен фолклорен семинар.
*От 2016 г. в Академията е създаден Център за професионално обучение, в който се подготвят над 20 професии и 55 специалности в следните форми на обучение: дневна, вечерна, дистанционна и съботно-неделн'''а.'''
 
== Специалности ==
'''ОКС "Бакалавър"'''
* Музикално редакторство и оформление (магистърска специалност)
 
* Народни инструменти и народно пеене, дирижиране на народни състави
* Балетно изкуство – (балетна педагогика)
 
* Балетно изкуство – балетна режисура
* Българска народна хореография
 
* Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Графичен дизайн и фотография
* Сценография на музикално-сценичните жанрове
 
* Църковна живопис
Дизайн на облеклото
* Графичен дизайн и фотография
 
* Фотография
Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
* Дизайн на облеклото
 
* Мултимедия и виртуална реалност
Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
* Костюм и мода
 
Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
 
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 
Педагогика на обучението по музика
 
Стенна живопис
 
Сценография
 
Фотография
 
'''ОКС "Магистър" (след бакалавър)'''
 
Аниматор изкуство в туризма
 
Артмениджмънт
 
Балетно изкуство (балетна педагогика или балетна режисура)
 
Българска народна хореография
 
Графика
 
Графичен дизайн
 
Дирижиране (хорово и оркестрово)
 
Дирижиране на народни състави
 
Живопис
 
Изпълнителско изкуство (българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инструмент)
 
Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
 
Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
 
Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
 
Композиция
 
Костюм и мода
 
Медийно музикално редакторство
 
Музикално-сценична режисура
 
Музикознание - Етномузикознание
 
Музикознание (Теоретично музикознание, Историческо музикознание, Музикална естетика)
 
Музикотерапия
 
Мултимедия и виртуална реалност
 
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 
Педагогика на обучението по музика
 
Скулптура
 
Стенопис
 
Сценография
 
Съвременни танцови техники
 
Тонрежисура
 
Фотография
 
Църковна живопис
 
PR на арторганизации
 
'''ОКС "Магистър" (след средно образование)'''
 
Дирижиране на народни състави
 
== Възпитаници на АМТИИ през годините ==
* [[Найден Андреев]] – композитор
* [[Мария Нейкова]] – композитор и певица
* [[Стефка Кушлева]] - народна певица
* [[Кристиян Бояджиев]] – композитор
* [[Митко Щерев]] – композитор
* [[Стефка Оникян]] – певица и преподавател
* [[Аделина Кънева]] – вокален педагог
* Румяна Георгиева – певица от група „Трик“Трик
* [[Нина Николина]] – певица
* [[Антония Маркова]] – певица
* [[Бинка Добрева]] – народна певица
* [[Гуна Иванова]] – народна певица
* Емил Василев – певец от група „Тоника“Тоника
* [[Теодосий Спасов]] – кавалджия
* [[Катя Барулова]] – хоров диригент
* [[Красимира Стоянова]] – оперна певица
* [[Румен Тодоров]] – директор на НУИ Плевен
* [[Костадин Бураджиев]] – диригент, световен олимпийски хоров шампион, 2008 г.
* [[Росица Йорданова]] – мениджър в MA „Artvoices“ Sofia Bulgaria
* [[Цветославия Бахариева]] – муз.музикален редактор в БНР
* Албена Велева – муз.музикален редактор в БНР
* [[Хелия Чавдарова]] – директор „Музика“Музика в БНР
* [[Пламен Петров (музикален редактор)|Пламен Петров]] – музикален редактор
* Галя Траянова – муз. продуцент в БНР
* [[Пламен Петров (музикален редактор)|ПламенЗдравко Петров]] – муз.музикален редактор в БНР
* [[Здравко Петров]] – муз. редактор в БНР
* Милена Кондева – продуцент в „Златен фонд на БНР“
* Христина Начева – редактор в „Златен фонд на БНР“
* Никола Василев – муз. редактор, продуцент и водещ на муз. предавания в БНР
* Валентин Янков – муз. редактор, продуцент и водещ на муз. предавания в БНР
* Лили Николова – гл. продуцент в направление „Класическа музика“ в БНР
* Сава Лавсов – тонрежисьор в Първо студио на БНР
* Иван Николов и Людмила Христова – звукорежисьори в отдел „Звукозапис“ при БНР
* Стела Митева-Динкова – преподавател по китара в АМТИИ
* Светослав Карагенов – преподавател по хармония в АМТИИ
* Ангел Ангелов – преподавател по симф. оркестрация в АМТИИ
* Галунка Калоферова – гл. експерт по музика в МОН и автор на учебници по музика
* Лили Иванова – оперно пеене, днес учител по музика в София
* Даниела Василева Дилова – виола, днес съдия в Плевенския районен съд
* Калин Иванов – преподавател по виолончело
* [[Илиян Михов]] – попфолк певец
* Тодор Янков – преподавател по китара в НУИ „Панайот Пипков“
 
== Източници ==
Анонимен потребител