Разлика между версии на „Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев““

|латинско_име=
|картинка= Amtii_pan_2.jpg
|девиз= Традиция и съвременност в сърцето на Пловдив
|девиз= „Творим изкуство за хората и хора за изкуството“
|вид= държавна
|финансиране=
== Факултети ==
[[Файл:Plovdiv-Musical-dance-art-academy.jpg|260px|дясно]]
* '''Факултет Музикална педагогика''' е основан през 1972 г. в единственото в този момент извънстолично висше училище в областта на музикалното изкуство. Факултетът традиционно организира много препода�вателскипреподавателски и студентски концерти, научни конференции, симпозиуми, дискусии, лектории, кръгли маси, голяма част от които с международно участие. Съставен е от три катедри:
** Катедра Музикална педагогика и дирижиране
** Катедра Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство
** Катедра Пиано и акордеон
Към Факултет „Музикална педагогика“ има изградени худо�жествени състави, получили национално и международно признание, носители на престижни награди като Академичен смесен хор „Гаудеамус“ с диригент проф. д-р Весела Гелева; Академичен оперен театър с художествени ръково�дители проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и доц. д-р Пламен Първанов; Академичен камерен оркестър с диригент доц. Кирил Чапликов; Китарен ансамбъл „Академика“ с ръководител проф.. д-р Стела Митева-Динкова; инструментален състав „Интро“ с ръководи�тел ас. д-р Жан Пехливанов.
* '''Факултет Музикален фолклор и хореография''' е основан през 1995 г. Той е първият в страната, в който се обучават студенти (бакалаври и магистри) в областта на музикалния фолклор, ръководството на народни състави (народен хор и народен оркестър), българска народна хореография, балетната режисура и балетна педагогика. Факултет Музикален фолклор и хореография е със значителен и незаменим принос в опазването на българските фолклорни традиции.Факултетът е съставен от три катедри:
** Катедра Музикален фолклор
** Катедра Хореография
**Теория на изкуствата
Към факултета функционират щатни художествени състави – народен хор, народен оркестър и танцов състав, които участват активно в учебния процес и концертния живот на Академията: Академичен народен ансамбъл с художествен ръководител проф. Милчо Василев и хореограф доц. д-р Стефан Йорданов, Академичен народен хор с главен диригент проф. д-р Костадин Бураджиев и пом. диригенти: гл. ас. д-р Данка Цветкова и Радка Стефанова, Академичен народен оркестър с главен диригент проф. Милчо Василев и диригент доц. д-р Владимир Владимиров.
* '''Факултет Изобразителни изкуства,''' създаден в нача�лото на 2011 г. като резултат от разрасналия се капацитет на катедра „Изобразително изкуство“, основана през 1995 г. В специалностите от Факултета се подготвят висококвалифици�рани специалисти в широк диапазон на визуалните изкуства: изящни изкуства, дизайн и педагогика на обучението по изобразително изкуство. Той е съставен от три катедри
 
През 1974 г. проф. Кирил Дженев създава Фолклорен ансамбъл „Тракия“, като практическа база за обучение на студентите от факултета. Днес ФА „Тракия“ е ръководен от проф. д-р Даниела Дженева и е институция от национално и международно значение.
* '''Факултет Изобразителни изкуства,''' създаден в нача�лотоначалото на 2011 г. като резултат от разрасналия се капацитет на катедра „Изобразително изкуство“, основана през 1995 г. В специалностите от Факултета се подготвят висококвалифици�ранивисококвалифицирани специалисти в широк диапазон на визуалните изкуства: изящни изкуства, дизайн и педагогика на обучението по изобразително изкуство. Той е съставен от три катедри
** Катедра Изящни изкуства
** Катедра Приложни изкуства
**Катедра Дизайн
Преподаателите във факултета са водещи специалисти – учени и артисти с национален и международен авторитет в областта на визуалните изкуства, автори на научни тру�дове, на художествени, издателски и кураторски проекти. Наред с основната учебна програма, студентите от всички специалности имат възможност да посещават организирани�те от Факултета работни ателиета и публични лекции на утвърдени визуални артисти, да посещават практики във водещи институции от областта на дизайна, културните индустрии и учебни заведения, да участват в изложби, колек�тивни проекти и други творчески изяви.
* '''Департамент за езикова и специализирана подготовка (ДЕСП)''' е създаден в началото на учебната 2000/2001 година. Той обединява и ръководи формите за подготовка, придобиване на допълнителна и следдипломна квалификация и специализация в Академията, както и обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от предучилищното и училищното образование. В него се провеждат курсове за специализирано обучение в областта на изкуствата и езиковата подготовка за български и чуждестранни граждани. ДЕСП е организатор на ежегоден Летен международен фолклорен семинар.
*От 2016 г. в Академията е създаден Център за професионално обучение, в който се подготвят над 20 професии и 55 специалности в следните форми на обучение: дневна, вечерна, дистанционна и съботно-неделн'''а.'''
Анонимен потребител