Разлика между версии на „Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев““

редакция без резюме
* '''Факултет Музикална педагогика''' е основан през 1972 г. в единственото в този момент извънстолично висше училище в областта на музикалното изкуство. Факултетът традиционно организира много преподавателски и студентски концерти, научни конференции, симпозиуми, дискусии, лектории, кръгли маси, голяма част от които с международно участие. Съставен е от три катедри:
** Катедра Музикална педагогика и дирижиране
** Катедра [[Класическа музика|Класическо]] и [[Поп музика|Поп]] и [[джаз]] изпълнителско изкуство
** Катедра [[Пиано]] и [[акордеон]]
Към Факултет „МузикалнаМузикална педагогика“педагогика има художествени състави, получили национално и международно признание, носители на престижни награди като Академичен смесен хор „Гаудеамус“Гаудеамус с диригент проф. д-р Весела Гелева; Академичен оперен театър с художественихудожествен ръководителиръководител проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак; Академичен камерен оркестър с диригент доц. Кирил Чапликов; Китарен ансамбъл „Академика“Академика с ръководител проф.. д-р Стела Митева-Динкова; инструментален състав „Интро“Интро с ръководител ас. д-р Жан Пехливанов.
* '''Факултет Музикален фолклор и хореография''' е основан през 1995 г. Той е първият в страната, в който се обучават студенти (бакалаври и магистри) в областта на музикалния фолклор, ръководството на народни състави (народен хор и народен оркестър), българска народна хореография, балетната режисура и балетна педагогика. Факултет Музикален фолклор и хореография е със значителен и незаменим принос в опазването на българските фолклорни традиции.Факултетът е съставен от три катедри:
** Катедра Музикален фолклор
** Катедра [[Хореография]]
**Теория на изкуствата
Към факултета функционират щатни художествени състави – народен хор, народен оркестър и танцов състав, които участват активно в учебния процес и концертния живот на Академията: Академичен народен ансамбъл с художествен ръководител проф. [[Милчо Василев]] и хореограф доц. д-р Стефан Йорданов, [[Академичен народен хор]] с главен диригент проф. д-р [[Костадин Бураджиев]], Академичен народен оркестър с главен диригент проф. Милчо Василев и диригент доц. д-р Владимир Владимиров.
 
През 1974 г. проф. Кирил Дженев създава [[Фолклорен ансамбъл „Тракия“|Фолклорен ансамбъл Тракия]], като практическа база за обучение на студентите от факултета. Днес ФА „Тракия“Тракия е ръководен от проф. д-р [[Даниела Дженева]] и е институция от национално и международно значение.
* '''Факултет Изобразителни изкуства,''' създаден в началото на 2011 г. като резултат от разрасналия се капацитет на катедра „ИзобразителноИзобразително изкуство“изкуство, основана през 1995 г. В специалностите от Факултета се подготвят висококвалифицирани специалисти в широк диапазон на визуалните изкуства: изящни изкуства, дизайн и педагогика на обучението по изобразително изкуство. Той е съставен от три катедри
** Катедра [[Изящно изкуство|Изящни изкуства]]
** Катедра [[Приложно изкуство|Приложни изкуства]]
**Катедра [[Дизайн]]
Преподаателите във факултета са водещи специалисти – учени и артисти с национален и международен авторитет в областта на визуалните изкуства, автори на научни тру�доветрудове, на художествени, издателски и кураторски проекти. Наред с основната учебна програма, студентите от всички специалности имат възможност да посещават организирани�теорганизираните от Факултета работни ателиета и публични лекции на утвърдени визуални артисти, да посещават практики във водещи институции от областта на дизайна, културните индустрии и учебни заведения, да участват в изложби, колек�тивниколективни проекти и други творчески изяви.
* '''Департамент за езикова и специализирана подготовка''' (ДЕСП)''' е създаден в началото на учебната 2000/2001 година. Той обединява и ръководи формите за подготовка, придобиване на допълнителна и следдипломна квалификация и специализация в Академията, както и обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от предучилищното и училищното образование. В него се провеждат курсове за специализирано обучение в областта на изкуствата и езиковата подготовка за български и чуждестранни граждани. ДЕСП е организатор на ежегоден Летен международен фолклорен семинар.
*От 2016 г. в Академията е създаден Център за професионално обучение, в който се подготвят над 20 професии и 55 специалности в следните форми на обучение: дневна, вечерна, дистанционна и съботно-неделн'''а.'''
 
Анонимен потребител