Разлика между версии на „Сложно съставно изречение“

Удебелих шрифта на отделните подчинени изречения, за да е по-ясно за читателя.
(вр.)
Етикет: Ръчна отмяна
(Удебелих шрифта на отделните подчинени изречения, за да е по-ясно за читателя.)
Съществуват няколко вида сложни съставни изречения – сложно съставно с подчинено [[подлог|подложно]], [[Определение (граматика)|определително]], [[Допълнение|допълнително]] и [[Обстоятелствено пояснение|обстоятелствено]]. Всяко от тях има [[пунктуация|пунктуационни]] особености при [[Съюз (част на речта)|съюзните връзки]] и [[интонация]]та.
 
* '''Сложно съставно с подчинено определително изречение''' – подчиненото изречение изпълнява службата на определение спрямо главното изречение и пояснява име (съществително, прилагателно, числително или местоимение). Подчиненото определително изречение се отнася за съществително име в главното изречение. Пример: ''Къщата, която построих, се намира в планината.'' В случая ''„която“'' е съюз, който ни помага да открием подчиненото изречение, а именно – „която построих“. „Къщата се намира в планината.“ е главното изречение, защото може да се отдели от подчиненото и да се използва напълно самостоятелно. Подчиненото е оградено със запетайки и е подчинено определително, защото ''„която“'' пояснява име, а именно – „къщата“ в главното изречение. Задаваме въпрос, чийто отговор трябва да е подчиненото изречение, за да направим проверка. „Коя КЪЩА се намира в планината?“ – къщата, която построих.
* '''Сложно съставно с подчинено допълнително изречение''' – подчиненото изречение пояснява сказуемото, влиза в групата на сказуемите и се открива с въпросите: Какво? Що? По аналогичен начин откриваме и кое изречение по вид е подчинено допълнително. Пример: ''Видях, че Стефан влезе в стаята.'' Откриваме подчинителния съюз ''„че“'' и съответно подчиненото изречение, което е въведено с този съюз. Отново задаваме такъв въпрос, чийто отговор да е подчиненото изречение. Какво ВИДЯХ (глагол)? – че Стефан влезе в стаята. Подчиненото допълнително изречение задължително се изисква от глагола в главното 
* '''Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение''' – пояснява сказуемото откъм време, място, цел, причина, количество, степен, начин и др. ''„Стефан ще ти каже, когато иска.“'' ''„Стефан ще ти каже.“ е главно и въпросът трябва да е зададен, така че „когато иска“ да е отговорът. „КОГА ще ми каже Стефан“ –'' „когато иска“.''.''
* '''Сложно съставно с подчинено подложно изречение''' – подчиненото изречение играе ролята на подлог спрямо главното. Това означава, че в главното липсва подлог. Подложните изречения се откриват най-лесно, защото просто подлогът в изречението липсва. ''„Който пее, зло не мисли.“; "Навън вали и под земя''
 
[[Категория:Синтаксис]]
Анонимен потребител