Разлика между версии на „Алигаторови“

Категория:Крокодили
(Категория:Крокодили)
[[Картинка:Florida Alligator.jpg|thumb|right]]
 
'''Семейство алигатори''' са едно от трите семейства на разред [[крокодили]], заедно с [[крокодили]]те и [[гавиали]]те.Алигаторите се делят на 2 групи,попадащи обаче в едно семейство-[[алигатори]] и [[каймани]].Между двете групи почти няма различия,деленето е по-скоро на географски принцип-алигаторите са в най-южните части на [[САЩ]],а кайманите-[[Централна]] и [[Южна Америка]].
 
'''Семейство алигатори''' са разпространени почти изцяло на американския континент,с изключение на т.нар. [[китайски алигатор]],разпространен в река [[Яндзъ]] в [[Китай]].
Алигаторите се делят на 2 групи, попадащи обаче в 1 семейство - [[алигатори]] и [[каймани]]. Между двете групи почти няма различия, деленето е по-скоро на географски принцип - алигаторите са в най-южните части на [[САЩ]], а кайманите - в [[Централна]] и [[Южна Америка]].
Обитават преди всичко сладки води,но има и видове,които живеят и в солени води,предимно с ниско съдържание на сол.
 
Размерите им варират в широки граници-от 1,2 [[метра]] при[[ китайския алигатор]] до 7 [[метра]] при [[черния кайман]] от [[Южна Америка]].
'''Семейство алигатори''' са разпространени почти изцяло на американския континент, с изключение на т.нар. [[китайски алигатор]], разпространен в река [[Яндзъ]] в [[Китай]].
Алигаторови обединяват 8 вида [[крокодили]],5 от които са опасни за човека.
 
Менюто на тези животни сътавляват както [[риби]],[[влечуги]] и [[птици]],така и големи животни като [[елени]],[[тапири]],дори [[пуми]],[[ягуари]] и [[мечки]].
Обитават преди всичко сладки води, но има и видове, които живеят и в солени води, предимно с ниско съдържание на сол.
 
Размерите им варират в широки граници - от 1,2 [[метра]] при [[ китайския алигатор]] до 7 [[метра]] при [[черния кайман]] от [[Южна Америка]].
 
АлигаторовиАлигаторовите обединяват 8 вида [[крокодили]], 5 от които са опасни за човека.
Менюто на тези животни сътавляват както [[риби]], [[влечуги]] и [[птици]], така и големи животни като [[елени]], [[тапири]], дори [[пуми]], [[ягуари]] и [[мечки]].
 
== Видове ==
Съществуват 8 вида алигатори:
* [[Китайскикитайски алигатор]]- ''Alligator sinensis''
* [[Американскиамерикански алигатор]]- ''Alligator mississippiensis''
* [[Кайманкайман на Кувиер]]- ''Paleosuchus palpebros''
* [[ Кайманкайман якаре]]- ''Caiman yacare''
* [[Очилаточилат кайман]]- ''Caiman Crocodylus''
* [[Широкомуцунестширокомуцунест кайман]]- ''Caiman Latirostris''
* [[Ивичестивичест кайман]]- ''Paleosuchus trigonatus''
* [[Черенчерен кайман]]- ''Melanosuchus niger''
 
[[Категория:Крокодили| ]]
[[Китайски алигатор]]-''Alligator sinensis''
[[Американски алигатор]]-''Alligator mississippiensis''
[[Кайман на Кувиер]]-''Paleosuchus palpebros''
[[ Кайман якаре]]-''Caiman yacare''
[[Очилат кайман]]-''Caiman Crocodylus''
[[Широкомуцунест кайман]]-''Caiman Latirostris''
[[Ивичест кайман]]-''Paleosuchus trigonatus''
[[Черен кайман]]-''Melanosuchus niger''