Груди Ангелов: Разлика между версии

86 байта изтрити ,  преди 1 година
редакция без резюме
No edit summary
 
== Публикации ==
* [http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/ 05/K-2018-1.pdf Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията]. – В: Сборник от доклади от Международна научна конференция на Военна академия “Г„Г. С. Раковски”Раковски“ 11- – 12.04.2018 г., Първа част, с. 7- – 15, ISBN 978-619-7478-18-1. Достъпно на: http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/ 05/K-2018-1.pdf
* Ангелов, Г., Стойков, М. Стратегически подходи към прегледа на сигурността и отбраната. – В: сп. „Военен журнал“ 1 – 2/2019, с. 5 – 16, ISSN 2534 – 8388.
* [https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/BBC-2018.pdf Ролята на човешкия фактор за осигуряване на въздушния суверенитет на страната]. – В: Сборник доклади от научна конференция „Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор”фактор“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С. Раковски“ 2018 г., стр. 5- – 11, ISBN 978-619-7478-10-5. Достъпно на: https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/BBC-2018.pdf
* Ангелов, Г., Денчев, С. [http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/03/FNSO-2018-1.pdf Базова концепция за национална мощ]. – В: Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“ 2018 г. „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“, с. 13 – 19, ISBN 978-619-7478-05-1. Достъпно на: http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/03/FNSO-2018-1.pdf.
* Ангелов, Г., Б. Медникаров. Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ. – В: сп. „Военен журнал“ 2/2018, с. 9 – 21, ISSN 2534 – 8388.
* Кибер война –аспекти на сигурността при управление на силите и оръжията. – В: сп. „Българска военна мисъл“ 1/2018, ISSN 2603 – 3550.
* Развитие на оперативната структура на НАТО след края на Студената война. – В: сп.„Военен журнал“ 1/2018 г., с. 5 – 14, ISSN 2534 – 8388.
* Angelov, G., Tashkov, D., Enev, E. [https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2019.25.issue-1/kbo-2019-0002/kbo-2019-0002.pdf Training of Trainers at Operational and Strategic Level]. In:, International Conference Knowledge Based Organization, 2019,Vol. XXV, No 1, 14- – 19. Sciendo. Достъпно на: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2019.25.issue-1/kbo-2019-0002/kbo-2019-0002.pdf
* Ангелов, Г., Стойков, М. Всеобхватен подход към стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България. – В: сп. „Военен журнал“ 4/2019, с. 88 – 93, ISSN 0861 – 7392 (print); ISNN 2534 – 8388 (online).
* [http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/349 Ньойският договор и въздействието му върху националната мощ на България]. / The treaty of Neuilly and its impact on the national power of Bulgaria. – В: сп. „Публични политики.bg“. Сигурност – тематичен брой, 11, бр. 2/2020. ISSN 1314 – 2313. Достъпно на: http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/349
* Ангелов, Г. Монография. Държавност – национална сигурност. Военно издателство, издател, 2020. ISBN 978-954-509-581-8, София, 2020, 128 с.