Червена книга на Република България: Разлика между версии

м
Премахнати редакции на 46.10.58.194 (б.), към версия на Rumensz
м (Премахнати редакции на 46.10.58.194 (б.), към версия на Rumensz)
Етикети: Отмяна Отменени
 
=== Птици ===
В [[България]] са установени 409 вида птици <ref>BUNARCO [Ivanov, B., P. Iankov, Z. Boev, D. Georgiev, L. Profirov, M. Dimitrov] 2009. List of the Birds Recorded in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 61(1): 3 – 26.</ref>. Под защита са 327 от тях, а 140 са включени в Червената книга. Такива са [[черен щъркел|черният щъркел]], [[осояд]]ът, [[скален орел|скалният орел]], [[ливаден дърдавец|ливадният дърдавец]], [[горски бекас|горският бекас]], [[гълъб хралупар|гълъбът хралупар]], [[Белогръб кълвач|белогърбият кълвач]], [[черен кълвач|черният кълвач]], [[малък креслив орел|малкият креслив орел]], [[сокол орко|соколът орко]], [[голям ястреб|големият ястреб]], [[египетски лешояд]], [[орел змияр]], [[ловен сокол]], [[белошипа ветрушка]], [[червен ангъч|червен ангъч,]]Саблеклюн и други. Девет вида птици са престанали да гнездят и са вписани в Червената книга като изчезнали. Пет от тях – [[розов пеликан]], [[картал]], [[сив жерав]], [[средна бекасина]] и [[малка кукумявка]] вече не гнездят в страната. Други три вида – [[брадат лешояд]], [[момин жерав]] и [[стрепет]] вече не гнездят в България, нито мигрират през нея.
 
=== Бозайници ===