Бактрия: Разлика между версии

876 байта изтрити ,  преди 1 година
Теоритизиране на връзката на древните българи с Далечна Азия.
(Допълнение към теоретизирането на връзката на първите български племена с древна Бактрия.)
(Теоритизиране на връзката на древните българи с Далечна Азия.)
Тази хипотеза не е приета еднозначно в България, а няма и сериозни поддръжници извън страната. Така например проф. [[Рашо Рашев]], който е смятан за един от водещите съвременни изследователи в областта на прабългарската археология,<ref>[http://www.iianthropology.org/rashorashev.html International Institute of Anthropology, Argos University, USA, In memoriam: Rasho Rashev (1943 – 2008), the Icon of Bulgarian archeology].</ref> смята че прабългарите са били разнороден племенен съюз, начело на който е стоял [[Тюркски народи|тюркски]] елит, увлякъл със себе си както [[ирански народи|ирански]], така и [[угри|угорски]] племена, чиито етногенезис протича през 2 – 6 век.<ref>Прабългарите през V-VII век, Автор: Рашо Рашев, Издание 3-то, Издател Орбел, 2005, стр. 20 – 27; 57.</ref><ref>За произхода на прабългарите, Рашо Рашев, Studia protobulgarica mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1992 г. стр. 23 – 33.</ref> От друга страна, според проф. [[Раймонд Детрез]], който е сред значимите специалисти по история на България,<ref>[http://chapters.scarecrowpress.com/08/108/0810849011ch1.pdf Детрез е автор на няколко академични публикации и различни трудове, посветени на историята на България] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131002150256/http://chapters.scarecrowpress.com/08/108/0810849011ch1.pdf |date=2013-10-02 }}.</ref> иранската хипотеза е популяризирана в резултат на антитурските настроения, зародили се по време на [[Възродителния процес]] през 80-те години на 20 век, докато сериозните научни кръгове приемат за водеща тезата за тюркския произход на прабългарите и езика им.<ref>[http://books.google.com/books?id=TRttHdXjP14C&pg=PA29&dq=bulgar+language+iranian&hl=bg&ei=w5HOTqKgLYOxhAea4PWyDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CD8Q6AEwAjgK#v=onepage&q=bulgar%20language%20iranian&f=false Developing cultural identity in the Balkans: convergence vs divergence, Raymond Detrez, Pieter Plas, Peter Lang, 2005, ISBN 90-5201-297-0, p. 29.]</ref><ref>Historical Dictionary of Bulgaria, Raymond Detrez, Rowman & Littlefield, 2014, ISBN 1-4422-4180-2, p. 400.</ref>
 
Въпреки това, историческата традиция показва категорично, че винаги войнстващи народи са подчинявали уседнали племена (а и народи) и са поставяли начело свои владетели. Постепенно тези династиядинастии биват претопявани именно от подчиненото население. На този принцип сенорманите образуват Английското кралство иили Анжу, (норманскатапървата династияРуска там изчезва изцяло към XIII - XIV в.; виж: Крейподържава, Х.Р),кралство Руската държаваСицилия (там Варяжка династия подчинява околните уседнали славянскикато по-късно аподчинените споредоколни някоиплемена и български племена /или народи - катов впоследствиеслучая нацялокелтски изчезваи отгермански историческата сценаплемена, бивайкиславянски претопена/ именно от тезибългарски племена, коитои по-рано е подчинила), Средновековното кралство Сицилия също се образува по този пътиталианците (варягите, познати ни още като "нормани" извършват експанзия в земите на днР. Италия за сметка на Византийската империя, като впоследствие династията им е напълно асимилирана от местните италианциКрейпо). По същия начин е ерозирала властта в древната Асирийската империя (според А. Смит, накъдето единуправляващата етап народът и управляващатаасирийска династия отсъщо потомственибива асирийципретопена са били толкова отдалечени един от друг, че дори са разговаряли на различни езици). Всичко тези сведения показват, че е твърде вероятно тюркска или тураноидна династия (тураноидите се приемат от антрополозите за второ поколение наследници на смесването между монголоиден и европеиден атропологичен типСмит) да е подчинила и увлякла със себе си по пътя към Европа уседнали ираноезични племена, които по-късно остават в историята под името "българи". Ако процесите не са протекли обаче по този характерен начин, то тогава първото изключение би се оказало в българската история.
 
Всички тези сведения показват, че е много вероятно тюркска или тураноидна династия (тураноидите се приемат от антрополозите за второ поколение наследници на смесването между монголоиден и европеиден атропологичен тип) да е подчинила и увлякла със себе си по пътя към Европа уседнали ираноезични племена, които по-късно остават в историята под името "българи". Ако процесите не са протекли обаче по този характерен начин, то тогава първото изключение би се оказало в българската история.
 
Пристигането на българите на Балканите поражда и редица въпроси, на които историографията все още не се е ангажирала да даде задоволителен отговор. Един от тях касае езика, на който т. нар. "славяни" и т. нар "прабългари" са комуникирали, за да координират военната си кампания срещу Византия край т. нар. "Онгъл", довела като резултат основаването на Българската държава.
Анонимен потребител