Разлика между версии на „Христо Димитров (психиатър)“

м
 
* Димитров, Хр. (1983). Критично разглеждане на някои съвременни буржоазни теории за същността на неврозите., с.71 – 82. В: Антонов, Н. (ред.). Неврози и неврозоподобни състояния. София: Медицина и физкултура.
* Димитров, Хр. и Герджиков, И. (1972). Проблемата за агресията в съвременната психоанализа, Философска мисъл, № 5, 65 – 75.
* Димитров, Хр. и Герджиков, И. (1975). Особености в психосексуалното развитие при шизофренншизофренно оболнитеболните. Неврология, психиатрия и неврохирургия., бр. 1, с. 22 – 25.
* Димитров, Хр. и Дашинова, Н. (1967). Някои психоаналитични възгледи в детската психиатрия и критичното им осветляване. Неврология, психиатрия и неврохирургия., бр. 5, с. 373 – 376.