Разлика между версии на „Инвазивен вид“

24 байта изтрити ,  преди 2 месеца
м
без закоментиран и скрит текст
м (без закоментиран и скрит текст)
Инвазивните видове могат да променят средата си чрез отделянето на химични съединения, които модифицират неживите фактори, или въздействат на поведението тревопасните, въздействайки положително или отрицателно на останалите видове. Видове като ''[[Bryophyllum daigremontianum|Kalanchoe daigremontana]]'' произвеждат [[Алелопатия|алелопатични]] вещества, потискащи конкурентните видове и въздействащи на някои процеси в почвата, като минерализацията на [[въглерод]]а и [[азот]]а<ref name="HERRERAFERRER-PARIS2018">{{cite journal|last1=HERRERA|first1=Ileana|last2=FERRER-PARIS|first2=José R.|last3=BENZO|first3=Diana|last4=FLORES|first4=Saúl|last5=GARCÍA|first5=Belkis|last6=NASSAR|first6=Jafet M.|title=An Invasive Succulent Plant (Kalanchoe daigremontiana) Influences Soil Carbon and Nitrogen Mineralization in a Neotropical Semiarid Zone|journal=Pedosphere|volume=28|issue=4|year=2018|pages=632 – 643|issn=1002 – 0160|doi=10.1016/S1002-0160(18)60029-3}}</ref>. Други видове, като ''[[Stapelia gigantea]]'' създават благоприятен микроклимат за развитие на семеначета на други видове в иначе безплодни места и така намаляват опасността от тревопасни в ранните етапи на развитието си<ref>{{cite journal|last1=Herrera|first1=Ileana|last2=Ferrer-Paris|first2=José R.|last3=Hernández-Rosas|first3=José I.|last4=Nassar|first4=Jafet M.|title=Impact of two invasive succulents on native-seedling recruitment in Neotropical arid environments|journal=Journal of Arid Environments|date=2016|volume=132|pages=15 – 25|doi=10.1016/j.jaridenv.2016.04.007|url=https://www.researchgate.net/publication/301927334|accessdate=6 May 2016|bibcode=2016JArEn.132...15H}}</ref>.
 
Друга форма на улеснение на инвазията е въздействието върху режима на природните пожари. Произлизащата от [[Евразия]] ''[[Bromus tectorum]]'', добре адаптирана към пожарите бързо се разпространява след сезона на пожарите в западната част на [[Северна Америка]]. Тя увеличава честотата и интензивността на пожарите, осигурявайки им голямо количество сух лесно запалим [[детрит]]. Местните не толкова адаптирани видове не издържат на толкова пожари и биват изтласкани от регионите на инвазия<ref name="Brooks 2004 677–688">{{cite journal |last=Brooks |first=M.L. |last2=D'Antonio |first2=C.M. |last3=Richardson |first3=D.M. |last4=Grace |first4=J.B. |last5=Keeley |first5=J.E. |last6=DiTomaso |first6=J.M. |last7=Hobbs |first7=R.J. |last8=Pellant |first8=M. |last9=Pyke |first9=D. <!--exactly 9 authors--> |year=2004 |title=Effects of invasive alien plants on fire |journal=BioScience |issue=7 |pages=677 – 688 |doi=10.1641/0006 – 3568(2004)054[0677:EOIAPO]2.0.CO;2 |volume=54|url=https://naldc-legacy.nal.usda.gov/naldc/download.xhtml?id=42480&content=PDF }}</ref>.
 
Екологично подпомагане се наблюдава, когато един вид моделира средата си по начин, благоприятен за развитието на други видове. Например [[Зеброва мида|зебровата мида]] увеличава разнообразието в хабитата си, като осигурява цепнатини, които се заселват от други безгръбначни. Заедно с отделяните от филтриращата водата мида отпадъчни вещества това увеличава плътността и разнообразието на общностите безгръбначни в [[бентос]]ната зона<ref name="silv">{{cite journal |last=Silver Botts |first=P. |last2=Patterson |first2=B.A. |last3=Schlosser |first3=D. |year=1996 |title=Zebra mussel effects on benthic invertebrates: Physical or biotic?|journal=Journal of the North American Benthological Society |volume= |issue=15 |pages= 179 – 184}}</ref>.