Разлика между версии на „Старобългарски език“

Заменено я с ꙗ в цслав.
м
(Заменено я с ꙗ в цслав.)
 
да прїидєтъ царствїє Твоє,<br />
да бȢдєтъ волѧ Твоѧ,<br />
якѡꙗкѡ на нєбєси, и на зємли.<br />
Хлѣбъ нашъ насȢщный даждь намъ днєсь<br />
и остави намъ долги нашѧ,<br />
якожєꙗкожє и мы ѡставлѧємъ должникѡмъ нашымъ,<br />
и нє введи насъ во искȢшєнїє,<br />
но избави насъ ѿ лȢкавагѡ.<br />
Анонимен потребител