Метод (програмиране): Разлика между версии

м
Без в момента ->неясно кога, по-устойчива във времето версия
м (Премахнати редакции на 37.63.11.102 (б.), към версия на Vodenbot)
Етикет: Отмяна
м (Без в момента ->неясно кога, по-устойчива във времето версия)
 
Деструктора е метод, който се извиква автоматично, когато обект от даден клас приключи жизнения си цикъл. Деструкторите се ползват за освобождаване на ресурси заети от обекта или за други задачи свързани с унищожаването на обекта. В повечето езици деструкторите се извикват без параметри и не връщат стойност.
 
В езика C# деструкторите нямат широко приложение, тъй като мениджърът на паметта (garbage collector) има грижата да освободи всеки блок памет, към който не сочи използващ се в момента впри програмата указател. Ако някой метод задели определено количество памет за масив или структура от данни, след приключване на работата на метода тази заделена памет остава „висяща“, към нея вече не сочи никакъв указател и при следващото минаване garbage collector-а ще я освободи.
 
Но за разлика от паметта, заети други ресурси — например мрежови връзки, файлове или заявки към бази данни — не се освобождават от garbage collector-а и за тяхното освобождаване трябва да се предприемат някакви мерки. Най-често се ползва using структурата, която автоматично затваря всички връзки щом като се изпълни using блока. Пример: