Население на Люксембург: Разлика между версии

(Тази информация вече присъства в раздел Естествен прираст.)
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение Разширена мобилна редакция
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение Разширена мобилна редакция
!
! width="80pt"|Население (x 1000)
! width="80pt"|РаждаемностРаждаемост
! width="80pt"|Смъртност
! width="80pt"|Прираст
! width="80pt"|РаждаемностРаждаемост (на 1000)
! width="80pt"|Смъртност (на 1000)
! width="80pt"|Прираст (на 1000)
! width="80pt"|Коефициент на плодовитост
|-
| 1900
| align="right" | 4516
| align="right" | 4730
| align="right" |style="color: red" | -214
| align="right" | 17.1
| align="right" | 18.0
| align="right" style="color: red" | -0.8
|-
| 1918
| align="right" | 4413
| align="right" | 5611
| align="right" style="color: red" | -1198
| align="right" | 16.8
| align="right" | 21.4
| align="right" style="color: red" | -4.6
|-
| 1919
| align="right" | 4029
| align="right" | 4065
| align="right" |style="color: red" | -36
| align="right" | 13.8
| align="right" | 13.9
| align="right" style="color: red" | -0.1
|-
| 1942
| align="right" | 4277
| align="right" | 4437
| align="right" |style="color: red" | -160
| align="right" | 14.8
| align="right" | 15.4
| align="right" style="color: red" | -0.6
|-
| 1944
| align="right" | 4128
| align="right" | 5406
| align="right" style="color: red" | -1278
| align="right" | 14.5
| align="right" | 18.9
| align="right" style="color: red" | -4.5
|-
| 1945
| align="right" | 3775
| align="right" | 4585
| align="right" |style="color: red" | -810
| align="right" | 13.3
| align="right" | 16.2
| align="right" style="color: red" | -2.9
|-
| 1946
| align="right" | 12.6
| align="right" | 3.1
| align="right" | 2,08
|-
| 1957
| align="right" | 12.4
| align="right" | 3.7
| align="right" style="color: blue" | 2,13
|-
| 1958
| align="right" | 11.3
| align="right" | 4.7
| align="right" style="color: blue" | 2,13
|-
| 1959
| align="right" | 11.6
| align="right" | 4.6
| align="right" style="color: blue" | 2,16
|-
| 1960
| align="right" | 11.8
| align="right" | 4.1
| align="right" style="color: blue" | 2,37
|-
| 1961
| align="right" | 11.4
| align="right" | 4.7
| align="right" style="color: blue" | 2,42
|-
| 1962
| align="right" | 12.6
| align="right" | 3.4
| align="right" style="color: blue" | 2,41
 
|-
| 1963
| align="right" | 12.1
| align="right" | 3.7
| align="right" style="color: blue" | 2,37
|-
| 1964
| align="right" | 11.8
| align="right" | 4.2
| align="right" style="color: blue" | 2,40
|-
| 1965
| align="right" | 12.2
| align="right" | 3.7
| align="right" style="color: blue" | 2,39
|-
| 1966
| align="right" | 12.4
| align="right" | 3.2
| align="right" style="color: blue" | 2,36
|-
| 1967
| align="right" | 12.4
| align="right" | 2.4
| align="right" style="color: blue" | 2,25
|-
| 1968
| align="right" | 12.3
| align="right" | 1.9
| align="right" style="color: blue" | 2,14
|-
| 1969
| align="right" | 12.5
| align="right" | 0.9
| align="right" | 2,03
|-
| 1970
| align="right" | 12.3
| align="right" | 0.9
| align="right" | 1,97
|-
| 1971
| align="right" | 12.9
| align="right" | 0.3
| align="right" | 1,96
|-
| 1972
| align="right" | 11.9
| align="right" | 0.1
| align="right" | 1,75
|-
| 1973
| align="right" | 3847
| align="right" | 4184
| align="right" |style="color: red" | -337
| align="right" | 11.0
| align="right" | 11.9
| align="right" style="color: red" | -1.0
| align="right" | 1,58
|-
| 1974
| align="right" | 3925
| align="right" | 4291
| align="right" |style="color: red" | -366
| align="right" | 11.1
| align="right" | 12.1
| align="right" style="color: red" | -1.0
| align="right" | 1,57
|-
| 1975
| align="right" | 3997
| align="right" | 4376
| align="right" |style="color: red" | -379
| align="right" | 11.1
| align="right" | 12.2
| align="right" style="color: red" | -1.1
| align="right" | 1,55
|-
| 1976
| align="right" | 3915
| align="right" | 4507
| align="right" |style="color: red" | -592
| align="right" | 10.8
| align="right" | 12.5
| align="right" style="color: red" | -1.6
| align="right" | 1,48
|-
| 1977
| align="right" | 4053
| align="right" | 4083
| align="right" |style="color: red" | -30
| align="right" | 11.2
| align="right" | 11.3
| align="right" style="color: red" | -0.1
| align="right" | 1,49
|-
| 1978
| align="right" | 4072
| align="right" | 4187
| align="right" |style="color: red" | -115
| align="right" | 11.2
| align="right" | 11.6
| align="right" style="color: red" | -0.3
| align="right" | 1,47
|-
| 1979
| align="right" | 11.0
| align="right" | 0.3
| align="right" | 1,47
|-
| 1980
| align="right" | 11.3
| align="right" | 0.2
| align="right" | 1,50
|-
| 1981
| align="right" | 11.2
| align="right" | 0.8
| align="right" | 1,55
|-
| 1982
| align="right" | 11.3
| align="right" | 0.5
| align="right" | 1,49
|-
| 1983
| align="right" | 11.3
| align="right" | 0.2
| align="right" | 1,44
|-
| 1984
| align="right" | 11.1
| align="right" | 0.3
| align="right" | 1,42
|-
| 1985
| align="right" | 11.0
| align="right" | 0.2
| align="right" | 1,38
|-
| 1986
| align="right" | 10.8
| align="right" | 0.9
| align="right" | 1,44
|-
| 1987
| align="right" | 10.8
| align="right" | 0.6
| align="right" | 1,39
|-
| 1988
| align="right" | 10.3
| align="right" | 2.0
| align="right" | 1,51
|-
| 1989
| align="right" | 10.6
| align="right" | 1.8
| align="right" | 1,52
|-
| 1990
| align="right" | 9.9
| align="right" | 3.0
| align="right" | 1,62
|-
| 1991
| align="right" | 9.7
| align="right" | 3.2
| align="right" | 1,60
|-
| 1992
| align="right" | 10.3
| align="right" | 2.9
| align="right" | 1,67
|-
| 1993
| align="right" | 9.8
| align="right" | 3.6
| align="right" | 1,69
|-
| 1994
| align="right" | 9.4
| align="right" | 4.1
| align="right" | 1,72
|-
| 1995
| align="right" | 9.3
| align="right" | 4.0
| align="right" | 1,67
|-
| 1996
| align="right" | 9.4
| align="right" | 4.3
| align="right" | 1,76
|-
| 1997
| align="right" | 9.4
| align="right" | 3.7
| align="right" | 1,71
|-
| 1998
| align="right" | 9.2
| align="right" | 3.5
| align="right" | 1,67
|-
| 1999
| align="right" | 8.8
| align="right" | 4.2
| align="right" | 1,71
|-
| 2000
| align="right" | 8.6
| align="right" | 4.5
| align="right" | 1,78
|-
| 2001
| align="right" | 8.4
| align="right" | 3.9
| align="right" | 1,66
|-
| 2002
| align="right" | 8.4
| align="right" | 3.6
| align="right" | 1,63
|-
| 2003
| align="right" | 9.0
| align="right" | 2.8
| align="right" | 1,62
|-
| 2004
| align="right" | 7.8
| align="right" | 4.1
| align="right" | 1,66
|-
| 2005
| align="right" | 7.8
| align="right" | 3.8
| align="right" | 1,62
|-
| 2006
| align="right" | 8.0
| align="right" | 3.7
| align="right" | 1,64
|-
| 2007
| align="right" | 8.1
| align="right" | 3.4
| align="right" | 1,61
|-
| 2008
| align="right" | 7.4
| align="right" | 4.1
| align="right" | 1,60
|-
| 2009
| align="right" | 7.3
| align="right" | 4.0
| align="right" | 1,59
|-
| 2010
| align="right" | 510
| align="right" | 5874
| align="right" | 3760
| align="right" | 2114
| align="right" | 11.6
| align="right" | 7.4
| align="right" | 4.2
| align="right" | 1,63
|-
| 2011
| align="right" | 518
| align="right" | 5639
| align="right" | 3819
| align="right" | 1820
| align="right" | 10.9
| align="right" | 7.4
| align="right" | 3.5
| align="right" | 1,51
|-
| 2012
| align="right" | 531
| align="right" | 6026
| align="right" | 3876
| align="right" | 2150
| align="right" | 11.4
| align="right" | 7.3
| align="right" | 4.1
| align="right" | 1,57
|-
| 2013
| align="right" | 543
| align="right" | 6115
| align="right" | 3822
| align="right" | 2293
| align="right" | 11.2
| align="right" | 7.0
| align="right" | 4.2
| align="right" | 1,55
|-
| 2014
| align="right" | 556
| align="right" | 6070
| align="right" | 3841
| align="right" | 2229
| align="right" | 10.9
| align="right" | 6.9
| align="right" | 4.0
| align="right" | 1,50
|-
| 2015
| align="right" | 576
| align="right" | 6115
| align="right" | 3983
| align="right" | 2132
| align="right" | 10.9
| align="right" | 7.0
| align="right" | 3.9
| align="right" | 1,47
|-
| 2016
| align="right" | 590
| align="right" | 6050
| align="right" | 3967
| align="right" | 2083
| align="right" | 10.4
| align="right" | 6.8
| align="right" | 3.6
| align="right" | 1,40
|-
| 2017
| align="right" | 602
| align="right" | 6174
| align="right" | 4263
| align="right" | 1911
| align="right" | 10.4
| align="right" | 7.1
| align="right" | 3.3
| align="right" | 1,39
|-
| 2018
| align="right" | 608
| align="right" | 6274
| align="right" | 4318
| align="right" | 1956
| align="right" | 10.3
| align="right" | 7.1
| align="right" | 3.2
| align="right" | 1,38
|-
| 2019
| align="right" | 614
| align="right" | 6230
| align="right" | 4283
| align="right" | 1947
| align="right" | 10.0
| align="right" | 6.9
| align="right" | 3.1
| align="right" style="color: red" | 1,34
|-
| 2020
| align="right" | 626
| align="right" | 6459
| align="right" | 4609
| align="right" | 1850
| align="right" | 10.2
| align="right" | 7.3
| align="right" | 2.9
| align="right" | 1,37
|}