Разлика между версии на „Мършояди“

м
редакция без резюме
м
м
 
'''Мършояди''' ('''мършоядни животни''') са [[животни]], които консумират мъртви организми, умрели или убити от други организми / [[хищници]].<ref>{{cite journal |last1=Tan |first1=Cedric K.W. |last2=Corlett |first2=Richard T. |date=2011-03-30 |title=Scavenging of dead invertebrates along an urbanisation gradient in Singapore |journal=Insect Conservation and Diversity |volume=5 |issue=2 |pages=138 – 145 |doi=10.1111/j.1752-4598.2011.00143.x |s2cid=86467187 |issn=1752-458X}}</ref> Докато мършоядството обикновено се отнася до [[месоядни]] животни, които се хранят с мърша, това също е поведение на хранене при [[Растителноядно животно|растителноядните]].<ref>{{cite journal | last1 = Getz | first1 = W | year = 2011 | title = Biomass transformation webs provide a unified approach to consumer–resource modelling | journal = Ecology Letters | volume = 14| issue = 2| pages = 113 – 124| doi = 10.1111/j.1461-0248.2010.01566.x | pmid = 21199247 | pmc = 3032891 }}</ref> Мършоядите играят важна роля в [[екосистема]]та, като консумират мъртви животински и растителни материали.
 
Процеса, при който се консумират останките, оставени от мършоядите, се завършва от:
* ''decomposer'' – организъм, особено почвена бактерия, гъбички или безгръбначни, които разлагат органичния материал
* ''detritivore'' – животно, което се храни с мъртъв органичен материал, особено растителен [[детрит]]
 
Мършоядите помагат за преодоляване на колебанията на хранителните ресурси в околната среда.<ref>{{cite journal |last1=Castilla |first1=A.M. |last2=Richer |first2=R. |last3=Herrel |first3=A. |last4=Conkey |first4=A.A.T. |last5=Tribuna |first5=J. |last6=Al-Thani |first6=M. |date=July 2011 |title=First evidence of scavenging behaviour in the herbivorous lizard Uromastyx aegyptia microlepis |journal=Journal of Arid Environments |volume=75 |issue=7 |pages=671 – 673 |doi=10.1016/j.jaridenv.2011.02.005 |issn=0140 – 1963 |bibcode=2011JArEn..75..671C}}</ref> Процесът и скоростта на почистване от трупове се влияят както от биотични, така и от абиотични фактори, като например размера на трупа, местообитанието, температурата и сезоните.<ref name="Ecology2017">{{cite journal |last1=Turner |first1=Kelsey L. |last2=Abernethy |first2=Erin F. |last3=Conner |first3=L. Mike |last4=Rhodes |first4=Olin E. |last5=Beasley |first5=James C. |date=September 2017 |title=Abiotic and biotic factors modulate carrion fate and vertebrate scavenging communities |journal=Ecology |volume=98 |issue=9 |pages=2413 – 2424 |doi=10.1002/ecy.1930 |pmid=28628191 |issn=0012 – 9658|doi-access=free }}</ref>
 
== Видове месоядни ==
Според нуждите си от енергия, поведението и класификацията си, животните биват:
* мършояди – от латински: ''scewinga'', ''sceawinga''; чийто процес на консумиране на останки се завършва от:
** ''decomposer''  – организъм, особено почвена бактерия, гъбички или безгръбначни, които разлагат органичния материал
** [[детритофаги]] (''detritivore'') – животни, които се хранят с мъртъв органичен материал, особено растителен [[детрит]]. ''Detritivore'' произлиза от латинските думи: ''detritus ''– „отпадъци“ или „остатъци“, и ''vore ''– „да погълне“
* [[Хищник]]
* [[Хищници]] (''Carnivora'') – от [[латински]]те думи: ''carō'' (основата ''carn-'') – „плът“ и ''vorāre'' – „да поглъщам“
* [[Месоядни]] (''Carnivore'') – от латинските думи: ''caro'' (родителен падеж ''carnis'') – „месо“ или „плът“ и ''vorare'' – „да поглъщам“
** [[hypercarnivores]] – (с консумация от ~100% месо) – със сродната на латински дума ''super-'' – „отгоре“, „над“, „превъзхождащо“
** [[mesocarnivores]] (с консумация от 50 – 70% месо) – с латинската представка ''meso-'' – „средно“
* [[Сапрофит]] (''Saprobiontic'') – с древногръцката представка σαπρός (чете се „сапрос“) – „гнилостен“
* [[Всеядни]] (''Omnivore'') – от латинските думи: ''omnis'' – „всичко“ и ''vora'' (от ''vorare'') – „да ядеш или поглъщаш“
* [[Растителноядни]] (''Herbivore'') – от латинските думи: ''herba'' – „малко растение, билка/трева“ и ''vora'' (от ''vorare'') – „да ядеш, поглъщаш“
 
== Галерия ==
Harvestman_eating_skink_tail.jpg|Паяк се храни с опашката на гущер
</gallery>
 
== Вижте също ==
* [[Хищник]]
* [[Месоядни]]
* [[Сапрофит]]
* [[Всеядни]]
 
== Източници ==