Български наименования в Антарктика М: Разлика между версии

== Източници ==
* Българските имена в Антарктика. В: Л. Иванов и Н. Иванова. [https://www.researchgate.net/publication/318421288_Antarctic_Nature_History_Utilization_Geographic_Names_and_Bulgarian_Participation_in_Bulgarian ''Антарктика: Природа, история, усвояване, географски имена и българско участие'']. София: Фондация Манфред Вьорнер, 2014. с. 242 – 367. ISBN 978-619-90008-1-6 (Второ преработено и допълнено електронно издание 2014, ISBN 978-619-90008-2-3)
* Л. Иванов. [https://www.researchgate.net/publication/329936128_Bulgarian_Names_in_Antarctica_in_Bulgarian353620789_Bulgarian_Names_in_Antarctica_Second_edition ''Български имена в Антарктика''].] София: Фондация Манфред Вьорнер, 20192021. 525Второ издание. 539 с. ISBN 978-619-90008-45-74
 
== Външни препратки ==