Разлика между версии на „Ива Митева“

редакция без резюме
No edit summary
През 1996 година завършва [[Софийски университет|Софийския университет „Св. Климент Охридски“]]. Отчислена е с право на защита като [[Докторантура|докторант]] по докторска програма „[[Конституционно право]] на [[България|Република България]]“ в [[Институти на БАН|Институт за държавата и правото]] при [[Българска академия на науките]].
 
Дисертационният труд на Ива Митева Йорданова-Рупчева е на тема „Смесени изборни системи за Народно събрание в Република България“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право, с научен ръководител е проф. д-р [[Емилия Друмева|Емилия Александрова Друмева]] – професор в Института за държавата и правото при Българска академия на науките до 2017 г.<ref>{{Цитат уеб|уеб_адрес=https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-1344.html|заглавие=Публична защита на дисертационен труд на Ива Митева Йорданова-Рупчева|автор=Институт за държавата и правото при Българска академия на науките|дата=2021-05-14|достъп_дата=2021-09-04}}</ref>
 
== Кариера ==