Талиши: Разлика между версии

23 байта добавени ,  преди 15 години
м
редакция без резюме
м („Толъши“ преместена като „Талиши“ (върху пренасочване))
мРедакция без резюме
'''ТолъшитеТалишите''' (още, наричани още '''талишитолъши'''), са етнос, обитаващ северенСеверен [[Иран]] и югоизточенЮгоизточен [[Азербайджан]]. В Азербайджан обитават областите [[Астара]], [[Ленкоран]], [[Лерик]], [[Ярдъмлъ]] и частично [[Масалъ]]. Говорят [[толъшкиталишки език]] от [[Ирански езици|иранската езикова група]]. По-голямата част от толъшитеталишите са мюсюлмани [[шиити]], а останалите са [[сунити]].
 
== История ==
ТолъшитеТалишите са потомци на древните мидийци. Държавата [[Мидийци|Мидия]] съществувала от 7 до 4 век пр.Хр. Изследванията{{факт}} показват, че още тогава тук е имало развита култура с градове, дворци и т.н.; страната е била земеделска. Следи от древната култура се виждат и днес – това са исполински остатъци от изкуствени канали, могили и пр. [[Страбон]] пише, че този край се сравнява по култура с [[Месопотамия]] или [[Древен Египет]]. По късно на тази територия съществуват две мощни държави: [[Кавказка Албания]] (Алвания) или [[Аран]] (от 4 век пр.Хр. до [[9 век]] сл.Хр.), и [[Атропатена]]. По време на [[араби|арабските]] завоевания тази територия е наречена Азербайджан (т.е. "земя на вечно горящите огньове", от "зар" – светлина, огън, заря). В началото на [[19 век]] ТалъшкотоТалишкото ханство (основано през [[17 век]]) влиза в състава на [[Руската империя]].
 
== Религия ==
Освен догматическия [[Ислям|мюсюлмански]] пантеон, у толъшитеталишите е запазен и култът към редица местни богове от домюсюлманския период и свързаната с тях система от вярвания. Към тях принадлежи например Сийах-Галеш божество покровител на едрия рогат добитък. Сред толъшитеталишите шиити му съответства Хезер-Наби (Свети Сергий, на [[арменски език|арменски]]: ''Сурб Саргис''). ТолъшитеТалишите особено почитат пророк [[Мойсей]], който е един от главните персонажи на техния фолклор и с чието име е свързан цял комплекс от различни предания, разпространени сред тях. Приблизително 80% процента от толъшитеталишите спазват принципите и догмите на исляма.
 
== Култура и бит ==
За традиционния бит са характерни патриархалните институции (взаимопомощ, кръвно отмъщение, гостоприемство). До днес са запазени толъшкиталишки сватбени и трудови песни. През [[1928]] г. въз основа на [[латиница]]та е създадена толъшкататалишката азбука. През 20-те и 30-те години на [[20 век]] излизат общо 19 периодични издания на толъшкиталишки език{{факт}}, оттогава до днес такава практика не съществува. В училищата се преподава на езика [[Азербайджански език|азери]] (в Азербайджан) и на [[фарси]] (в Иран). Днес толъшкататалишката общност в Азербайджан изпитва голямо влияние на езикаазербайджанския азериезик и базираната върху него култура. Аналогична е ситуацията и в Иран.
 
== Поминък ==
Традиционни поминъци са [[земеделие]]то (пшеница, ориз, чай, цитруси, зеленчуци, овошки), [[животновъдство]] (едър рогат добитък), [[бубарство]], тъкачество (коприна и памук). И днес аграрно-промишленият комплекс е основа на икономиката на региона. Природно-икономическите условия са много подходящи за развитието на [[Селско стопанство|селското стопанство]] това са влажният субтропичен климат, плодородните почви, наличието на водни запаси и достатъчното количество работна ръка. Преобладават ранните посеви, зеленчукопроизводството, отглеждането на чай, лозарството. 99% от чая и повече от половината зеленчуци и бостанска продукция, произвеждани в Азербайджан, са от Ленкоран-Астаринския регион{{факт}}.
 
[[Категория:Ирански народи]]