Разлика между версии на „Зоран Тодоровски“

Професор д-р Зоран Тодоровски е роден в Скопие на 3 март 1950 г<ref>{{МКЕ|1489}}</ref>. Завършва история и история на изкуството във [[Философски факултет (Скопски университет)|Философския факултет]] на [[Скопски университет|Университета]] в [[Скопие]] през 1972 г. През 1981 година магистрира във Философския факултет в Скопие на тема „Действието на автономистката ВМРО от 1918 - 1924 г.“. В същия факултет защитава докторантура през 1981 г. на тема „Вътрешната македонска революционна организация 1924-1934 г.“. В хода на своята работна кариера е работил в Републиканския комитет за култура (1975-1990) и в Института за национална история (1990 - 1999). От 1999 до 2002 година е директор на [[Държавен архив на Република Македония|Държавния архив на Р. Македония]], като от 2002 - 2006 отново е на работа в [[Институт за национална история|Института за национална история]]. От 2006 г. до смъртта си пак е директор на Държавния архив на Р. Македония. Научният интерес на професор Зоран Тодоровски е насочен към изучаването на новата македонска история, главно към първата половина на XX век и по-специално на събития и личности, които принадлежат на македонското националноосвободително и революционно движение.
 
Зоран Тодоровски е автор на над сто научни трудове, от които двадесет книги и сборници на документи, над 50 статии и приложения, 25 фейлетона и 33 историографски допълнения в периодиката. В тях се третират различни недостатъчно изследвани личности и събития, свързани със съществуването и дейността на много македонски революционни организации: [[ВМРО]], [[ВМРО (обединена)|ВМРО (об)]], [[Македонска федеративна организация|МЕФО]], [[Илинденска организация|Илинденската организация]], [[ММТРО]], [[МПО]], както и други въпроси от македонската историография. Всички негови изследвания се основават на нови документи, с богати исторически факти, анализи, които представляват важни приложения в македонската историография. Участва и в над 30 международни конференции. В сътрудничество с държавните архиви на [[България]] издава дневника на [[Кръсте Мисирков]], а също и сборник с документи на [[Тодор Александров]]. Застъпва се за реабилитация на Тодор Александров и [[Иван Михайлов]] от [[Историография в Северна Македония|историографите на Република Македония]].
 
== Източници ==