Разлика между версии на „Потребител:Ted Masters/Test.js“

редакция без резюме
 
ct.rules.push(function (s) {
var re = /([А-я\]\)“]+)((?:(?![\r\n])\s)+,(?:(?![\r\n])\s)*|,)(?=[А-я\[\(„])/g;
re = ct.fixRegExp(re);
var a = ct.getAllMatches(re, s);
 
ct.rules.push(function (s) {
var re = /( [а-я]{2,}|[^\]]\]\]?)((?:(?!\n)\s)+\.(?:(?!\n)\s)*)|\.)(?=[А-Я][а-я]+|\n)|\.(?=[А-Я][а-я]))/g;
re = ct.fixRegExp(re);
var a = ct.getAllMatches(re, s);
re = ct.fixRegExp(re);
var a = ct.getAllMatches(re, s);
var b = [];
for (var i = 0; i < a.length; i++) {
var m = a[i];