Потребител:Ted Masters/Test.js: Разлика между версии

редакция без резюме
No edit summary
No edit summary
 
ct.rules.push(function (s) {
var re = /([А-я\]\)“]+)((?:(?!\n)\s)+,(?:(?!\n)\s)*|,)(?=[А-я\[\(„])/g;
re = ct.fixRegExp(re);
var a = ct.getAllMatches(re, s);
var b = [];
for (var i = 0; i < a.length; i++) {
var m = a[i];
//if (ct.doNotFix(s, m) || ct.inBrackets(s, m, ['{', '}'])) { continue; }
b.push({
if (ct.inBrackets(s, m, ['{', '}'])) { continue; }
start: m.start + m[1].length,
b.push({
end: m.end,
start: m.start + m[1].length,
replacement: m[2].trim() + ' ',
end: m.end,
name: 'запетая',
replacement: m[2].trim() + ' ',
description: 'Премахни интервала преди запетаята и/или добави такъв след нея',
name: 'запетая',
help: 'Интервалът трябва да е след запетаята и не преди нея.'
description: 'Премахни интервала преди запетаята и/или добави такъв след нея',
});
help: 'Интервалът трябва да е след запетаята и не преди нея.'
}
});
return b;
}
return b;
});
 
ct.rules.push(function (s) {
var re = /( [а-я]{2,}|\]\]?)((?:(?!\n)\s)+\.(?:(?!\n)\s)*)(?=[А-Я][а-я]+|\[\[|\n)|\.(?=[А-Я][а-я]|\[\[))/g;
re = ct.fixRegExp(re);
var a = ct.getAllMatches(re, s);
var b = [];
for (var i = 0; i < a.length; i++) {
var m = a[i];
//if (ct.doNotFix(s, m) || ct.inBrackets(s, m, ['{', '}'])) { continue; }
b.push({
if (ct.inBrackets(s, m, ['{', '}'])) { continue; }
start: m.start + m[1].length,
b.push({
end: m.end,
start: m.start + m[1].length,
replacement: m[2].trim() + ' ',
end: m.end,
name: 'точка',
replacement: m[2].trim() + ' ',
description: 'Премахни интервала преди точката в края на изречението и/или добави такъв след нея',
name: 'точка',
help: 'Интервалът трябва да е след точката и не преди нея.'
description: 'Премахни интервала преди точката в края на изречението и/или добави такъв след нея',
});
help: 'Интервалът трябва да е след точката и не преди нея.'
}
});
return b;
}
return b;
});