Потребител:Ted Masters/Test.js: Разлика между версии

редакция без резюме
No edit summary
No edit summary
 
ct.rules.push(function (s) {
var re = /([А-я\]\)“]+)((?:(?![ \n)\s)u00a0]+,(?:(?![ \n)\s)u00a0]*|,)(?=[А-я\[\(„])/g;
re = ct.fixRegExp(re);
var a = ct.getAllMatches(re, s);
var b = [];
for (var i = 0; i < a.length; i++) {
var m = a[i];
// if (ct.doNotFix(s, m) || ct.inBrackets(s, m, ['{', '}'])) { continue; }
b.push({
start: m.start + m[1].length,
end: m.end,
replacement: m[2].trim() + ' ',
name: 'запетая',
description: 'Премахни интервала преди запетаята и/или добави такъв след нея',
help: 'Интервалът трябва да е след запетаята и не преди нея.'
});
}
}
return b;
});
 
ct.rules.push(function (s) {
var re = /( [а-я]{2,}|\]\]?)((?:(?![ \n)\s)u00a0]+\.(?:(?![ \n)\s)u00a0]*)(?=[А-Я][а-я]+|\[\[|\n)|\.(?=[А-Я][а-я]+|\[\[))/g;
re = ct.fixRegExp(re);
var a = ct.getAllMatches(re, s);
var b = [];
for (var i = 0; i < a.length; i++) {
var m = a[i];
// if (ct.doNotFix(s, m) || ct.inBrackets(s, m, ['{', '}'])) { continue; }
b.push({
start: m.start + m[1].length,
end: m.end,
replacement: m[2].trim() + ' ',
name: 'точка',
description: 'Премахни интервала преди точката в края на изречението и/или добави такъв след нея',
help: 'Интервалът трябва да е след точката и не преди нея.'
});
}
}
return b;
});
 
 
ct.rules.push(function (s) {
var re = /(\s\((?:(?!\n)\s)+)|((?:(?!\n)\s)+\)\s)/g;
re = ct.fixRegExp(re);
var a = ct.getAllMatches(re, s);
var b = [];
for (var i = 0; i < a.length; i++) {
var m = a[i];
if (ct.doNotFix(s, m)) { continue; }
if (ma[1]) { m[1i] = m[1].trimEnd(); }{
else if (m[2]) { m[2] = m[2].trimStart(); }
b.push({
start: m.start,
end: m.end,
replacement: m[1] || m[2].trim(),
name: 'скоба',
description: 'Добави/премахни интервала преди/след отварящата/затварящата скоба',
help: 'Преди отваряща и след затваряща скоба трябва да има интервал. Интервалите са ненужни след отваряща и преди затваряща скоба.'
});
}
return ba;
});