Разлика между версии на „Божидар Маврудчиев“

 
От 1966 до 1968 г участва в първата Българо – монголска комплексна геоложка експедиция в Република Монголия и заедно със съпругата си провежда кондиционно геоложко картиране. В периода 1974-1975 също се включва и в организираната от „Булгаргеомин“ комплексна геоложка експедиция в [[Република Конго|НР Конго (Бразавил)]]. От 1976 до 1981 г. е преподавател в Университета „Едуардо Мондлане“ в гр. [[Мапуто]], [[Мозамбик]], където изнася основните курсове по петрология, както и провежда практически занятия по кристалооптика и скалообразуваща минералогия.
 
== Научна дейност ==
Автор и съавтор е на повече от 150 научни публикации в следните направления на геологията: магматизъм, метаморфизъм, метасоматизъм, металогения и в областта на геоморфологията: оценка на ерозионния срез на полиметалните находища в Източните Родопи.<ref name = "Каменов"/> Научните му приноси са най-вече в изучаването на магматизма и метаморфизма в България, Монголия и Конго (Бразавил). В последните години от живота се занимава с история на българската геология.<ref name = "Каменов"/>