Разлика между версии на „Божидар Маврудчиев“

== Биография ==
 
Божидар Маврудчиев е роден на 24 април 1933 г. в Сливен в семейството на учителите Димитър Георгиев Маврудчиев и Иванка Стоянова Пехливанова – Маврудчиева.<ref name = "Николов"/> Основното и средното си образование получава в Сливен. През 1950 година е приет за студент по геология в Софийския университет. През 1955 г. се дипломира с квалификация геолог-геохимик. Научен ръководител на дипломната му работа е академик [[Страшимир Димитров (геолог)|Страшимир Димитров]]. Работи като геолог в Маджаровското рудно поле в системата на Комплексната геоложка експедиция и към управление „Полиметали“. Открива като като геолог- картировач монцонитоидните дайки и интрузии в централната част на Маджаровската вулкано-плутонична структура, което предопределя и бъдещата му научна работа. От 1956 до 2001 г. е преподавател в Софийския университет, където последователно е асистент (1956 - 1973), доцент (1974 - 1994) и професор (1994 - 2001). През годините води курсове по „Петрография“, „Кристалооптика“, „Фьодоровски метод“, „Магмени и метаморфни скали в България“ в Софийския университет, както и в неговите филиали в Хасково, Велико Търново и Шумен. През 1964 г. специализира в Ленинградския минен институт и в [[Тбилиски държавен университет|Тбилиския държавен университет]]. През 1972 г. защитава дисертация на тема: „Палеогенският магматизъм в Маджаровското рудно поле“, а през 1992 г. дисертация за доктор на науките: „Палеогенският плутонизъм в Източните Родопи“.<ref name = "Николов"/>
 
От 1966 до 1968 г участва в първата Българо – монголска комплексна геоложка експедиция в Република Монголия и заедно със съпругата си провежда кондиционно геоложко картиране. В периода 1974-1975 също се включва и в организираната от „Булгаргеомин“ комплексна геоложка експедиция в [[Република Конго|НР Конго (Бразавил)]]. От 1976 до 1981 г. е преподавател в Университета „Едуардо Мондлане“ в гр. [[Мапуто]], [[Мозамбик]], където изнася основните курсове по петрология, както и провежда практически занятия по кристалооптика и скалообразуваща минералогия.