Разлика между версии на „Иван Костов (геолог)“

* {{cite book |url= https://www.bgd.bg/EDITIONS/MAVRUDCHIEV/Mavrudchiev.pdf |author= Маврудчиев, Божидар |title= Страници от календара на българската геология (1828 – 2005) |publisher= Българско геологическо дружество |place= София |year= 2005}}
* {{cite journal |url= https://www.bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2008/PDF/15_Mavrudchiev.pdf |author= Маврудчиев, Божидар |year= 2008 |title= Спомени за известни български учени минералози |journal= Списание на Българското геологическо дружество |volume= 69 |issue= 1 – 3 |pages= 107 – 112}} Справка от 17 април 2012.
* {{cite journal |author= [[Божидар Маврудчиев |Маврудчиев, Божидар]]; [[Тодор Николов (геолог)|Николов, Тодор]] |title=''Юбилеи'': Академик Иван Костов - живот и творчество: 100 години от рождението на един велик минералог |journal= Списание на българското геологическо дружество |issue=1-3 |volume= 74|year= 2013 |url=http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2013/PDF/09_Acad_Kostov_Rev_2013.pdf |pages= 147-157}}
* {{cite journal |url= https://www.bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2008/PDF/14_Neykova.pdf |author = Нейкова, Елена; Русинова, Анка |year= 2008 |title= Съхраненото наследство на акад. Иван Костов в Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ |journal= Списание на Българското геологическо дружество |volume= 69 |issue= 1 – 3 |pages= 101 – 105}} Справка от 17 април 2012.