Разлика между версии на „Висше военноморско училище (Варна)“

No edit summary
Построени са нови жилищни корпуси за курсантите, спортен комплекс с функционална зала и басейн и др. Непрекъснато се усъвършенстват учебните планове и програми, като основната задача е подготовката на курсантите да отговори на високите изисквания на обновяващия се военен и търговски флот. За целта се използват различни форми на работа: методически обсъждания вътре в катедрите, ежегодни срещи с преподавателските състави на сродните катедри от другите висши военни училища в страната за споделяне натрупания опит в онагледяването и методиката на водене на теоретичните и практически занятия, както и на използването на нови технически и дидактически средства в учебния процес. За изпълнения на поставените високи цели на обучението се използват всички възможни форми на активно включване на курсантите в учебния процес.
 
Голяма част от курсантите започват работа в Движението за [[Техническо и научно творчество на младежта|„Техническо и научно творчество на младежта“ (ТНТМ)]] още от първи курс, като постепенно задълбочават познанията и уменията си и често разработките им прерастват в дипломни работи. Работи се активно по оборудването на кабинетите и учебните зали, както и по научно-практически теми. Ежегодно в Училището се прави изложба на ТНТМ, в която работещите към катедрите курсанти и техните ръководители показват разработките си, а комисия оценява постиженията им и награждава особено значимите. Следва Преглед на ТНТМ във ВМФ, а най-добрите разработки отиват на Изложба на ТНТМ Българската народна армия (БНА), която най-често се провежда в палатите на Пловдивския панаир. Така цялото гражданство можеше да се запознае с постиженията на младите офицери, курсанти и войници.<ref>[http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_post/tntmwnwmu0110.html ОЩЕ ЗА ТНТФМ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИЯ НИ ФЛОТ ПРЕДИ 1989 Г.]{{Dead link|date=февруари 2021|bot=InternetArchiveBot|fix-attempted=yes}}, „Морски колекции“.</ref><ref>[http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_heraldika/tntntmvflotzn.html ЗНАКЪТ НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ, НАРЕЧЕН „ТНТФМ“ ОТ 1988 Г.]{{Dead link|date=февруари 2021|bot=InternetArchiveBot|fix-attempted=yes}}, „Морски колекции“.</ref>
[[Файл:Auszeichnung für Errungenschaften im Rahmen der Initiative TWFJ 1977.jpg|мини|Награда за Принос в Движението за „Техническо и научно творчество на флотската младеж“ (ТНТФМ), IX Преглед, 1977 г., на инж. ст. лейт. А. Точков.]]
 
През 1988 г. в Патентната школа в София се дипломира и първият патентен специалист в Училището капитан III ранг Атанас Точков. През следващите години съществено се увеличи броя на подготвените, подадените и приети от Патентното ведомство искания за признаване на изобретения и промишлени образци, като авторите са предимно млади преподаватели, разработващи научни трудове или участващи в различни теми с приложен характер.
 
В този период една от читалните на Библиотеката в Училището е преустроена и оборудвана с терминали и работи като Информационен център, директно свързан с Научно-техническата библиотека (НТБ) в София. При това за пръв път в БНА курсантите и преподавателите от ВНВМУ получават възможността, директно да влизат в огромния библиотечен фонд на НТБ и да издирват литература, научни трудове, статии и др., необходими за работата им. Понастоящем наличният библиотечен фонд съдържа към 125 хил. библиотечни единици.<ref>[http://old-www.naval-acad.bg/Bg/Biblioteka/biblioteka-1.htm, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“]{{Dead link|date=февруари 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}.</ref>
 
През този период много активно се работи и по теми на Научноизследователския сектор (НИС). В Училището е изградена структура, която администрира тази дейност, а натрупаният опит и високата квалификация на преподавателския и изпълнителски състав му позволява да решава успешно проблеми на военния и търговски флот, както и на граждански предприятия и обекти. Особено активни в тази дейност са техническите катедри.<ref name=":0">Механици. Съст. В. Янакиев и колектив. Изд. на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, Варна, „Издателска къща Стено“, 2001, с. 62 – 63.</ref>