Разлика между версии на „Магнитна индукция“

редакция без резюме
'''Магнитната индукция''', (наричана още ''[[плътност]] на магнитния поток'') е [[вектор|векторна величина]], при която [[сила|силата]], действаща върху [[ток|токов]] елемент, е равна на векторното произведение на този елемент и магнитната индукция.Магнитната индукция в дадена точка от полето зависи от формата на проводника, по който тече токът източник на полето.Друго нейно свойство е че намалява с увеличаване на разстоянието от източника и е право пропорционална на тока, който създава полето[[Токов елемент]] се нарича произведението от дължината на проводника и големината на тока, който тече по него. Магнитната индукция се означава с В и се измерва в [[тесла]] (Т).
 
:<math>F = I l \times B \,</math>
където: F е силата която действа върху проводника, B е магнитната индукция, I токът през проводника, L дължината на проводника. Тази формула е извества и като "Закон на Ампер".
 
Магнитната индукция се означава с В и се измерва в [[тесла]] (Т).
 
:<math>\left[ B \right] = 1\,{\mathrm{N} \over \mathrm{Am}} = 1\,{\mathrm{Nm} \over \mathrm{Am^2}} = 1\,{\mathrm{J} \over \mathrm{Am^2}} = 1\,{\mathrm{Ws} \over \mathrm{Am^2}} = 1\,{\mathrm{Vs} \over \mathrm{m^2}} = 1\,\mathrm{T}</math>
 
{{физика-мъниче}}Посоката на магнитнта индукция можем да открием чрез правилото на дясната ръка(ако палецът сочи посоката на тока, а магнитната сила излиза перпендикулярно от дланта, опънатите пръсти сочат посоката на магнитната индукция)Представа за посоката на магнитната индукция получаваме от манитните индукционни линии-ориентирани по посока на полето мислени линии, чито допирателни вив всяка точка съвпадат с направлението на магнитната индукция.Ориентация по полето означава, че за един постоянен магнит тези линии излизат от севернияи и влизат в южния му полюс.Манитните индукционни линии са затворени линиии.Магнитните индукционни линии са затворени криви.Ако обхванем мислено с дясната ръка проводника, така че палецът да сочи посоката на тока, свитите пръсти ще сочат посоката на магнитните индукцинни линии.
Анонимен потребител