Разлика между версии на „Магнитна индукция“

редакция без резюме
:<math>F = I l \times B \,</math>
където: F е силата, която действа върху проводника, I токът през проводника, L дължината на проводника, B е магнитната индукция. Тази формула е извества и като "Закон на Ампер".
 
Магнитната индукция в дадена точка от полето зависи от формата на проводника, по който тече токът, източник на полето. Друго нейно свойство е, че намалява с увеличаване на разстоянието от източника и е правопропорционална на тока, който създава полето.
 
:<math>
 
:<math>\left[ B \right] = 1\,{\mathrm{N} \over \mathrm{Am}} = 1\,{\mathrm{Nm} \over \mathrm{Am^2}} = 1\,{\mathrm{J} \over \mathrm{Am^2}} = 1\,{\mathrm{Ws} \over \mathrm{Am^2}} = 1\,{\mathrm{Vs} \over \mathrm{m^2}} = 1\,\mathrm{T}</math>
 
 
Магнитната индукция в дадена точка от полето зависи от формата на проводника, по който тече токът, източник на полето. Друго нейно свойство е, че намалява с увеличаване на разстоянието от източника и е правопропорционална на тока, който създава полето.
 
Посоката на магнитнта индукция можем да открием чрез правилото на дясната ръка (ако палецът сочи посоката на тока, а магнитната сила излиза перпендикулярно от дланта, опънатите пръсти сочат посоката на магнитната индукция). Представа за посоката на магнитната индукция получаваме от манитните индукционни линии - ориентирани по посока на полето мислени линии, чиито допирателни всяка точка съвпадат с направлението на магнитната индукция.Ориентация по полето означава, че за един постоянен магнит тези линии излизат от севернияи и влизат в южния му полюс. Манитните индукционни линии са затворени линиии. Магнитните индукционни линии са затворени криви. Ако обхванем мислено с дясната ръка проводника, така че палецът да сочи посоката на тока, свитите пръсти ще сочат посоката на магнитните индукцинни линии.
Анонимен потребител