Разлика между версии на „Обратно инженерство“

м
м (Bot: Automated text replacement (-\"([а-яА-Я0-9,\.\–\-\s]*?)\" +„\1“))
 
'''Обратно инженерство''' ({{lang|en|Reverse engineering}}) е процесът по преоткриване и възстановяване (реконструиране) на технологичните принципи и механизми, по които е създаден определен обект, машина или програма. Процесът се базира на наблюдение и анализ (в цялост или на отделните съставни части) на конструкцията, взаимовръзките между отделните компоненти, начина на работа и възможните способи, които са довели до първоначалното създаване, като целта е те да бъдат разбрани и приложени повторно. Обратно инженерство се налага да бъде прилагано тогава, когато данните за първоначално използваната технология са изгубени (например при реставрация на археологически обекти), унищожени (например при бедствия), укривани (например като търговска тайна) или забранявани (например при [[патент]]ната защита). Целта е обратното инженерство е да доведе до създаване на копие или подобрено копие на първоначалния обект, машина или програма, или до реализиране на резултатите от първоначалния обект, машина или програма по нов начин, който не нарушава защитени авторски права (например патентна защита спрямо определена технология). Обратно инженерство най-често се прилага при създаването на свободен софтуер по модела на несвободни компютърни програми, при създаването на алтернативни лекарствени форми, при изследването на военни технологии на противника и други.
 
== ИнструментиСредства ==
Използват се най-различниразнообразни инструментисредства, но може би най-известният е HexRays IDA(Interactive Disassembler), това е мощен интерактивен дебъгер/деасемблер, който включва в арсенала си и декомпилатор, който преобразува машинен код, в псевдоC/C++ код, в повечето случаи. IDA е с платен лиценз. IDA Има възможност освен x86/x64, да деасемблира и много голям набор от архитектури. Използва се често от експерти по компютърната сигурност за обратно инженерство на зловредни програми.
 
Безплатни инструменти: