Разлика между версии на „Печалба“

м
Плюс РБЕ.
м (Bot: Automated text replacement (-„([а-яА-Я0-9,\.\–\-\s]*?)\” +„\1“))
м (Плюс РБЕ.)
 
'''Печалбата''' е краен резултат от дейността на [[предприятие]]то и представлява разликата между приходите от дейността, финансовите и извънредните приходи от една страна и от друга – разходите за дейността, финансовите разходи, извънредните разходи и корпоративните данъци.<ref>[https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/печалба/ Думата в РБЕ]</ref> Печалбата е абсолютен показател, който характеризира количествено дейността на предприятието.
 
В [[Счетоводен баланс|счетоводния баланс]] финансовия резултат – печалба или загуба, се записва в раздела „Собствен капитал“, а когато е загуба – с отрицателен знак. Собственият капитал включва основния капитал, резервите и финансовия резултат за текущия период.<ref>Обща теория на счетоводството, Стоян Стоянов, Камелия Савова, София, 2010, УИ „Стопанство“, с. 31 </ref>
 
В зависимост от степента на обхващане на приходите и съответстващите им разходи се различават следните видове печалба:
1.# Оперативна (текуща) печалба;
2.# Балансова (счетоводна) печалба;
3.# Облагаема (фискална[[фиск]]ална) печалба;
4.# Чиста (нетна) печалба.<ref>Ван Хорн, Дж. К. ”Основи на финансовото управление”, Изд. ”Финанси и статистика”, Москва, 1999</ref><ref>Луканов, К. „Финансово управление на предприятието“, Изд. ”ИМН”, Пловдив, 2007</ref>
== Източници ==
<references />