Теофил Теофилов: Разлика между версии

<br />{{цитат|''Трудно се пише за Тео в минало вре­ме. Може би сега, горе, където има само сегашно време, той е събрал любопитните и им обяснява за ролята и мястото на седмолъчката от Плиска в механизма на времето, който първобългарите са открили.'' <ref>[http://www.st40martyrs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=60 st40martyrs.org Йордан Алексиев. „За Тео – с преклонение“]</ref>}}
 
== Библиография ==
[[File:Forty Martyrs Church Veliko Tarnovo.jpg|thumb|Храм „Св. Четиридесет мъченици“ във В. Търново]]<br>
[[File:Pliska's catedral church.JPG|thumb|Голямата базилика в Плиска]]
* Архитектурата на светските сгради от ХIII-ХIV век. В: Величието на Търновград. С.1985, с.304 – 314
* Архитектурни проучвания на църквата „Св. Димитър Солунски“. Сп. Архитектура, кн.7 – 8/1985, с.34 – 35. Също в: Сб. Величието на Търновград. С.1985, с.374 – 378.
* Търновска архитектурна школа/“живописен стил„живописен стил“ в архитектурата“/архитектурата ХII-ХIV век. Сценарий за телевизионен филм от поредицата „Архитектурно наследство“, IХ серия. БНТ, 1985
* The Tracian tomb near the village of Sveshtari IV. Problems of Conservation. S.1986, p.121 – 123.
* Анализ на стиловите особености в архитектурата на тракийската гробница край с. Свещари. В: Terra antiqua Balcanica, Ac.III.S.1988, p.144 – 160.