Странджанска фолклорна област: Разлика между версии

редакция без резюме
No edit summary
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение Разширена мобилна редакция
No edit summary
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение Разширена мобилна редакция
Сватбените песни в Странджа носят своя характерна специфика, която ги обединява върху основата на близост в мелодичното им развитие.
Жетварските песни са най-често безмензурни, с преобладаващо постепенно мелодично движение, добре орнаментирани. Изпълняват се антифонно от две певици по традиция със застъпване на последния тон от мелодичната строфа.
Хороводните песни също се интерпретират антифонно, но от две групи певици със застъпване в последния тон на първата строфа, при което не рядко на това място се получава неосъзната форма на двуглас. В Странджа хората според начина на изпълнението им се разграничават на „кротки”, „луди”, „тропали”, „рипани”, „подсурнати”. Стъпките им не са сложни, но доста разнообразни, което от своя страна определя спецификата на техния стил. И тук, в унисон с общобългарската музикална традиция, прави впечатление изобилието от хороводни мелодии в двувременен размер: Кротко хоро., Лява игра, Трите пъти, Тропано хоро.
 
Хороводни мелодии се изпълняват и в неравноделни размери в 5-временен размер Пайдушката, Зайчешката, Как се чука пипер в 7-временен размер Ръченица, Бонината, Костадинско, в 9-времен размер Леката, Кукленската, Кусти коня чеше.