Иконографска схема: Разлика между версии

м
Етикет: Препратки към пояснителни страници
 
 
=== Иконографска програма на купола ===
Според раннохристиянските богословски трактати църквата е Тялото на Христос – предвещава се от пророците, основава се на апостолите, украсява се от архиереите. Тази философска програма се отразява посредством иконографската. В купола се изобразява Христос Вседържител, а под купола – пророци, които предвещават Църквата (Христос). Те се изобразяват между прозорците под образа на Христос с разгънати свитъци, върху които са написани текстове с пророчества. В църква на Атон в купола е изобразен Христос като „Велик Архиерей“ в композицията „Божествена литургия“ с Архиерейски дрехи (полиставрион с кръстове), обслужван от ангели, облечени като дякони (дело на известния художник от XVI в. [[Теофан Критски]]) – в този случай една дидактична тема е пренесена от нейното обичайно място в олтара над главите на богомолците.
 
Под прозорците – върху [[пандантив]]ите на [[купол]]а, се изобразяват четиримата [[Евангелие|Евангелисти]] (седящи и пишещи Евангелията). Тази връзка на архитектурата и иконографията също отразява богословската догма – пандантивите ет архитектурната връзка между стените или стълбовете с купола, а евангелистите – „Стълбовете на Църквата“, на връзката с „Небето“, защото църквата се изгражда, основана на апостолите.
 
Апостолите [[Свети Петър|Петър]] и [[Свети Павел|Павел]] са носители на същата идея – те са основни „Стълбове на Църквата“, Патрони на римската църква, двама мъченика, които са убити от езическата империя. Ако куполът се издига върху стълбове, двамата апостоли се изобразяват върху тях – или в огледална схема върху единия от стълбовете, или върху два отделни в западната част. Другият вариант за изобразяването на Първоапостолите е при входа – ако има [[Пиластър|пиластри]], отново в огледална схема те се изобразяват от двете страни на входа. Входът – пространството, през което първо се преминава на влизане в храма, е свещено.
 
С това приключва иконографската програма на купола.