Повелително наклонение: Разлика между версии

м
Плюс РБЕ.
мРедакция без резюме
м (Плюс РБЕ.)
 
'''Повелителното наклонение''', или '''императив'''<ref>[https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/императив/ Императив в РБЕ]</ref>, е граматическа категория на езика, която представя означеното от глаголната форма действие като нереално действие, тоест в случая действие, което не е настъпило към момента на говорене на говорещия, и което говорещият иска да бъде реализирано в резултат на отправена заповед или молба към слушателя.
 
== Формообразуване и видове повелителни форми ==
=== Отрицателни повелителни форми ===
Повелителното наклонение образува отрицателни форми по следните начини<ref>В дадените примери са използвани възклицателни изречения, които завършват с „!“ (удивителен знак), но е възможна и вярна и употребата на случаи с използване на съобщителни изречения (с точка („.“) в края), на въпросителни изречения (с въпросителен знак „?“ в края), или на изречения с по-сложни отсенки на значение.</ref>:
* С отрицателна [[Частица (част на речта)|частица]] „не“ – ''Не кради!''
* С отрицателноглаголните форми „недей“ (в мн. ч.: „недейте“) – ''Недей да говориш повече!'', ''Недейте да викате!'' (т.е. с думата „недей“ плюс сегашно време, като двете форми се свързват с частицата ''да'' – ''Недей да спиш!'')
(т.е. с думата „недей“ плюс сегашно време, като двете форми се свързват с частицата ''да'' – ''Недей да спиш!'')
* С думата „стига“ – в този случай спрегаемият глагол изразява числото, тъй като ''стига'' не се мени по число. – ''Стига сте ми пречили!''