Разлика между версии на „Китайска граматика“

м
== [[Части на речта]] в [[китайски език|китайския език]] ==
 
{| {{prettytable}}
| rowspan="12"| Самостоятелни думи 实词
| colspan="3"|[[съществително име|Съществителни имена]] 名词
|-
| colspan="3"|Глаголи[[Глагол]]и 动词
|-
| colspan="3"|Спомагателни глаголи 助动词
|-
| colspan="3"|[[прилагателно име|Прилагателни имена]] 形容词
|-
| colspan="3"|[[числително име|Числителни имена]] 数词
|-
| rowspan="3"|Класификатори 量词
| Глаголни 动量词
|-
| rowspan="4"|[[местоимение|Местоимения]] 代词
|-
| Лични 人称代词
| rowspan="13"| Служебни думи 虚词
|-
| colspan="3"| [[наречие|Наречия]] 副词
|-
| colspan="3"| [[предлог|Предлози]] 介词
|-
| colspan="3"| Съюзи[[Съюз]]и 连词
|-
| rowspan="4"| [[частица|Частици]] 助词
|-
| Структурни 结构助词
| Модални 语气助词
|-
| colspan="3"| [[междуметие|Междуметия]] 叹词
|-
| colspan="3"| Звукоподражателни думи 象声词
|-
| rowspan="3"| Афикси[[Афикс]]и 附类
|-
|Префикси[[Префикс]]и 词头
|-
|Суфикси[[Суфикс]]и 词尾
|}