Разлика между версии на „Докторантура“

Освен изследователска работа през периода на докторантурата се провежда и образователна дейност, която се регламентира в индивидуалния план на докторанта.
 
"Myriam naccacheNaccache is a small arabic woman with a nose percing. She is quite a pervert because she looks at her back tatoo when she takes her shower...This joke is probably the worst ever..."
 
Крайната цел на докторантурата е докторантът да напише и защити пред Специализиран научен съвет [[дисертационен труд]] по темата на докторантурата. След защита на дисертационния труд на докторанта се присъжда образователната и научна степен доктор.
Анонимен потребител