Разлика между версии на „S-фрази“

редакция без резюме
'''С-препоръките''' е предполагаемото име, под което ще влезе в български понятието ''S-phrases (Safety phrases)''. Това понятие е съкращение от „препоръки за безопасност“.
 
Тези препоръки се регламентират от Приложение ІV на Директива 67/548/EEC на [[Европейски съюз|Европейския съюз]]. Пълният списък редовно се публикува и обновява [http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML тук], където могат да се намерят преводи на други езици от ЕС.
 
С-препоръките задължително се отпечатват върху етикетите на всички опасни вещества и техните производни. Те все още не са глобално хармонизирани, но вече се работи в тази насока.
(''Забележка: липсата на някой номер означава, че препоръката е била заличена от списъка или заменена с друга'')
 
*{{S1}}: -Да Съхранявайтесе съхранява под ключ
*{{S2}}: -Да Съхранявайтесе съхранява на места, недостъпни за деца
*{{S3}}: -Да Съхранявайтесе съхранява на хладно
*{{S4}}: Да не се съхранява в тесни помещения
*...
*{{S5}}: Keep contents under ... (''appropriate liquid to be specified by the manufacturer'')
*{{S6}}: Keep under ... (''inert gas to be specified by the manufacturer'')
*{{S7}}: Съхранявайте опаковката плътно затворена
*{{S8}}: Съхранявайте опаковката суха
*{{S9}}: Съхранявайте опаковката на проветриво място
*{{S12}}: Do not keep the container sealed
*{{S13}}: Keep away from food, drink and animal feedingstuffs
*{{S14}}: Да се пази от ... (''несъвместимите материали да се посочат от производителя'')
*{{S15}}: Да не се подлага на екстремно топлинно въздействие
*{{S16}}: Да се пази далече от източници на възпламеняване - Да не се пуши
*{{S17}}: Да се пази далече от лесно запалими материали
*{{S18}}: Handle and open container with care
*{{S20}}: When using do not eat or drink
*{{S21}}: When using do not smoke
*{{S22}}: Do not breathe dust
*{{S23}}: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (''appropriate wording to be specified by the manufacturer'')
*{{S24}}: Да се избягва контакт с кожата
*{{S25}}: Да се избягва контакт с очите
*{{S26}}: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ
*{{S27}}: Take off immediately all contaminated clothing
*{{S28}}: При контакт с кожата, изплакнете обилно с ... (''посочва се от призводителя'')
*{{S29}}: Do not empty into drains
*{{S30}}: Never add water to this product
*{{S33}}: Take precautionary measures against static discharges
*{{S35}}: This material and its container must be disposed of in a safe way
*{{S36}}: Wear suitable protective clothing
*{{S37}}: Wear suitable gloves
*{{S38}}: In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment
*{{S39}}: Wear eye/face protection
*{{S40}}: To clean the floor and all objects contaminated by this material use ... (''посочва се от производителя'')
*{{S41}}: In case of fire and/or explosion do not breathe fumes
*{{S42}}: During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (''appropriate wording to be specified by the manufacturer'')
*{{S43}}: При пожар, да се използва ... (''indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. Ако водата увеличава рисковете да се добави '''Да не се използва вода'''')
*{{S45}}: In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where possible)
*{{S46}}: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета
*{{S47}}: Да се съхранява при температура под ... °C (''Посочва се от производителя'')
*{{S48}}: Keep wet with ... (''appropriate material to be specified by the manufacturer'')
*{{S49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка
*{{S50}}: Да не се използва съвместно с ... (''Посочва се от производителя'')
*{{S51}}: Да се изпозлва само на добре проветрени места
*{{S52}}: Не се препоръчва употеребата на закрити места, да се използва на открито
*{{S53}}: Avoid exposure - obtain special instructions before use
*{{S56}}: Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
*{{S57}}: Use appropriate containment to avoid environmental contamination
*{{S59}}: Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling
*{{S60}}: This material and its container must be disposed of as hazardous waste
*{{S61}}: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet
*{{S62}}: При поглъщане, да не се предизвиква повръщане: да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета
*{{S63}}: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest
*{{S64}}: При подлъщане, изплакнете устата с вода (only if the person is conscious)
 
 
*{{S1/2}}: Да се съхранява под ключ, на места недостъпни за деца
*{{S3/7}}: Keep container tightly closed in a cool place
*{{S3/7/9}}: Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place
*{{S3/9/14}}: Да се съхранява на хладно, проветриво място, далече от ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S3/9/14/49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно, проветриво място,далече от ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S3/9/49}}: Да се сухранява само в оригиналната опаковка на хладно, проветриво място
*{{S3/14}} Да се съхранява на хладно, далече от ... (''incompatible materials to be indicated by the manufacturer'')
*{{S7/8}}: Keep container tightly closed and dry
*{{S7/9}}: Keep container tightly closed and in a well-ventilated place
*{{S7/47}}: Keep container tightly closed and at temperature not exceeding ... °C (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S20/21}}: When using do not eat, drink or smoke
*{{S24/25}}: Да се избягва контакт с кожата и очите
*{{S27/28}}: After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of ... (''to be specified by the manufacturer'')
*{{S29/35}}: Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way
*{{S29/56}}: Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
*{{S36/37}}: Wear suitable protective clothing and gloves
*{{S36/37/39}}: Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection
*{{S36/39}}: Wear suitable protective clothing and eye/face protection
*{{S37/39}}: Wear suitable gloves and eye/face protection
*{{S47/49}}: Да се съхранява само в оригиналната опаковка при температура под ... °C (''to be specified by the manufacturer'')
 
 
== Вижте също ==
Анонимен потребител