Разлика между версии на „Търговски регистър“

'''Търговският регистър''' е единна централизирана електронна [[база данни]], която се управлява от информационна система, за [[търговец|търговци]], клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се води отделно дело в електронна форма.
 
В него задължително се регистрират:
* [[фирма]]та и точния адрес,
* предмет на дейност,
* собственик,
* лично носещи отговорността съдружници,
* ръководството на фирмата,
* търговски пълномощия и други обстоятелства представени от [[Търговски закон|Търговския закон]],
* защитеност на фирмата – наименованието на фирмата може да се използва единствено от търговеца, който е регистрирал фирмата. При нарушено това право от чужда фирма, заинтересованите лица може да поискат прекратяване на понататъшното използване на тяхното фирмено наименование и обезщетение за вредите и щетите, които е понесла фирмата.
 
В България Търговският регистър е нормативно уреден от [[Закон за търговския регистър|Закона за търговския регистър]], който урежда:
1. # търговската регистрация;
2. # съхраняването и достъпа до търговския регистър;
3. # действието на вписванията, заличаванията и обявяванията.
 
Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към [[Министерство на правосъдието|министъра на правосъдието]]. Агенцията осигурява автоматизирано подаване на информация на НАП[[Национална агенция по приходите]], както и на други субекти, определени със закон. Към окръжните съдилища вече няма да се водят търговските регистри, съответно всички налични дела следва да бъдат прехвърлени към Агенцията, където да се трансформират в електронна форма.
 
[[Категория:Търговско право]]
[[Категория:Бизнес]]
[[Категория:Информатика]]
 
{{икономика-мъниче}}