Разлика между версии на „Равномощни множества“

редакция без резюме
{{Обработка|'''ДОРАЗРАБОТВАНЕ, КРИТИЧЕН ПРОЧИТ.'''}}
 
'''Равномощни множества''' са две [[Множество|множества]], между които съществува [[биекция]]. Терминът '''мощност (равномощност)''' на множества стои в основата на [[теория на множествата|теорията на множествата]]. За нея са от интерес само такива свойства на множествата, които зависят от тяхната мощност или от тяхната [[Наредба (Теория на множествата)|нередбанаредба]]. Равномощността е [[релация на еквивалентност]]. Равномощните множества образуват [[клас на еквивалентност|класове на еквивалентност]], които се наричат '''кардинали''' или '''мощности'''. В семейството на кардиналите могат да се дефинират действия близки по свойства до аритметичните действия при естествените числа. Освен това съществува биекция между естествените числа и кардиналите на крайните множества, затова вместо '''кардинал''' се използва понятието [[кардинално число]]. Две крайни множества са равномощни, ако имат еднакъв брой елементи. Под мощност на едно крайно множество се разбира също броят на неговите елементи. Равномощността на две множества
<math>\mathcal{A}</math> и <math>\mathcal{B}</math> се бележи с:
<math>\mathcal{A}\approx\mathcal{B}</math>.
Анонимен потребител