Никола Обрешков: Разлика между версии

196 байтове добавени ,  преди 14 години
 
==Научни приноси ==
Акад. Никола Обрешков остави огромно научно наследство. Впечатляващи са широтата на неговите научни интереси и дълбочината на творчеството му. Той остави научни резултати в алгебрата[[алгебра]]та, анализа[[анализ]]а, [[теория на вероятностите|теорията на вероятностите]] и [[математическа статистика|математическата статистика]], интегралната геометрия, топологията[[топология]]та, механиката[[механика]]та, математическата физика и [[теория на числата|теорията на числата]], някои от които и досега остават ненадминати. Бе считан за един от най-крупните световни специалисти по разпределението на нулите на полиномите. Особено забележителни са изследванията му върху сумирането на разходящи [[редове]], които предизвикаха интерес и намериха развитие в работи на математици от Англия, Индия и Германия.
 
В зряла възраст той работи много успешно в областта на диофантовия анализ. Доказа редица теореми, отнасящи се до апроксимирането на [[линейни форми|линейните форми]]. Определи точната стойност на константата на Е. Борел. През периода 1933 - 1934 г. намери общия вид на мероморфните функции, които са граници на рационални функции при съответни предположения за разпределение на полюсите им. Интерес представляват и изследванията му по теория на вероятностите, където той даде нов алгебричен метод за изучаване на дискретните [[вериги на Марков]]. Резултатите му в тази област са изложени в неговата монография "Математическа статистика" ( Париж, 1938 г.).
 
Акад. Обрешков има значителни трудове върху квадратурните формули, интегралната геометрия в неевклидовата равнина на Лобачевски и върху гранични задачи за уравненията на топлопроводността[[топлопроводност]]та. Забележително е неговото обобщение на формулата на Тейлор. Посвещава няколко публикации и на задачата за числено пресмятане на корените на алгебричните уравнения.
 
Българската академия на науките учреди наградата "Никола Обрешков", която всяка година се присъжда по случай деня на славянската писменост за особени постижения в областта на математиката и физиката.
1227

редакции