Богатството на народите: Разлика между версии

м
обр--а--щение
(кат)
м (обр--а--щение)
„Богатството на народите” се състои от пет книги.
* Първата книга разглежда разделението на труда и пазара, теориите за стойността, същността на [[пари]]те, [[цена]]та, работната заплата, печалбата, [[рента]]та и пр.
* Втората книга анализира същността и делението на [[капитал]]а на основен и оборотен, видове капитал, парите като форма на проявление на капитала и [[парично обръщениеобращение|паричното обръщениеобращение]] и на възпроизводството на обществения продукт.
* Третата разглежда икономическата политика като фактор за нарастване на богатството.
* Четвъртата книга разглежда различните теории за стопанската политика.