Разлика между версии на „Сравнителна граматика на славянските езици“

м
'''Сравнителната граматика на славянските езици''' е научна дисциплина, която води началото си от едноименния труд на един от основоположниците на [[славянска филология|славистиката]], [[Франьо Миклошич]], ''Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen'' ([[1852]]-[[1875|75]]). Поради това, че прилаганият изследователски метод е [[сравнително-исторически метод (лингвистика)|сравнително-историческият]], то по-точното название на тази дисциплина е '''сравнително-историческа граматика на славянските езици'''. По традиция обаче се е наложило съкратеното название, тъй като то се е използвало в много научни трудове. Освен това, терминът ''[[граматика]]'' в това название се схваща по-широко, тъй като включва и [[фонетика]]. В съвременността тази дисциплина използва още и ''съпоставителния'', ''типологичния'' и ''сравнително-типологичния'' метод.
 
== Предмет на сравнително-историческата граматика на славянските езици ==
Сравнителната граматика на славянските езици включва в себе си не само хипотетичен материал от [[праславянски език|праславянския език]], но и достъпни данни от изчезналите славянски езици: [[старобългарски език|старобългарски]], [[полабски език|полабски]] и др., както и част от явленията, присъщи на историческия развой на всеки [[славянски езици|славянски език]]. Според някои учени, слабост на историческата граматика на славянските езици е, че прекалено голямо внимание се отделя на праславянския език и неговата история, а се подценява сравнителната история на отделните славянски езици.
 
 
В последния случай сравнително-историческият метод е допълнен със съпоставителния и типологическия:
* Сравнително-историческият метод разкрива историческото минало, произхода и архитипа на сравняваните елементи.
* Съпоставителният метод се интересува от съвременното състояние на два или повече сродни езика.
* Типологичният метод се стреми да разкрие подобия и разлики между различен брой езици, обикновено несродни, чрез сравнение на функциите на елементите, които ги съставят.
 
=== Главни задачи на сравнително-историческата граматика ===
* Вероятностна реконструкция на общата праславянска основа за сравнение:
** от известните запазени писмени паметници и др. източници и
** от съвременно съществуващи езикови явления, присъщи на съвременни диалекти и езици.
* Приблизителна реконструкция на главните черти на племенните диалекти в края на праславянската епоха, преди появата на славянска писменост.
* Посочване на закономерните последици от успоредния и сложен ''конвергентен'' (на сближаване) и ''дивергентен'' (на раздалечаване) развой на славянските езици през последните 11 века.
 
=== Основни раздели в сравнително-историческата граматика на славянските езици ===
* [[Сравнително-историческа фонетика на славянските езици]], която изучава:
** [[Индоевропейска основа на праславянската фонетична система|Индоевропейската основа на славянската фонетична система]].
** [[Славянска акцентология|Славянската акцентология]]
** [[Фонемен състав на съвременните славянски езици|Фонемния състав на съвременните славянски езици]]
* [[Сравнително-историческа морфология на славянските езици]]
 
== Връзки с други научни дисциплини ==
 
Сравнителната граматика на славянските езици има връзки с други научни дисциплини, като [[история]], [[археология]], [[етнография]], [[антропология]], [[география]] и др.
 
== Използвана литература ==
 
* Иван Куцаров, ''Сравнителна граматика на славянските езици'' (лекции в СУ, 1978-19791978–1979)
==Използвана литература==
 
*Иван Куцаров, ''Сравнителна граматика на славянските езици'' (лекции в СУ, 1978-1979)
 
[[Категория:Славянски езици]]
41 517

редакции