Разлика между версии на „Магнитна индукция“

редакция без резюме
(Правописни поправки: растояние;)
където <math>\mu</math> е магнитната проницаемост на средата.
 
Посоката на магнитнта индукция можем да открием чрез правилото на дясната ръка (ако палецът сочи посоката на тока, а магнитната сила излиза перпендикулярно от дланта, опънатите пръсти сочат посоката на магнитната индукция). Представа за посоката на магнитната индукция получаваме от манитните индукционни линии - ориентирани по посока на полето мислени линии, чиито допирателни всяка точка съвпадат с направлението на магнитната индукция.Ориентация по полето означава, че за един постоянен магнит тези линии излизат от севернияисеверния и влизат в южния му полюс. Манитните индукционни линии са затворени линиии. Магнитните индукционни линии са затворени криви. Ако обхванем мислено с дясната ръка проводника, така че палецът да сочи посоката на тока, свитите пръсти ще сочат посоката на магнитните индукцинни линии.
 
{{физика-мъниче}}
Анонимен потребител