Цел: Разлика между версии

6 bytes added ,  преди 14 години
 
 
'''== Иницииране на проекта- анализ на проектопригодността. Времево, съдържателно и социално разграничаване на проекта. =='''
Анализа на проектогодността служи като помощ при вземане на решения дали един проблем може да се реши с методите на проектен мениджмънт. Анализа се прави с цел да бъде показана комплексността на една задача и за аргументиране пред възложителя. Анализа се прави само в екип по критериите: комплексност на проблема, иновативност, риск, стратегическо значение. Времевото разграничаване на проекта представлява дефиниране на момента за началото и края на проекта, създава яснота относно времето и начина за стартиране и приключване на проекта и се прави аналичично, в екип, при работна среща в началото.Съдържателното разграничаване на проекта е с цел дефиниране на цели и не цели, предстоящите основни задачи. То служи като основа за прегови/ споразумения с възложителя, изясняват се взмаимните връзки с други проекти,стратегии,дейности. Социалното разграничаване е окончателното определяне на ролите за възложител, ръководител на проекта, участници в проектния екип, посочване на взаимните връзки и точките на пресичане.
13

редакции