Разлика между версии на „История на Картаген“

(кат)
Изследването за историята на [[Картаген]] е основана на гръцки и латински писмени източници дело на Тит-Ливий, Плутарх, Херодот и др., и надписи върху съхрнанените историческите паметници в Северна Африка. Първични картагенски исторически източници са изключително редки.
== Основаването на Картаген ==
през 2008
 
== Финикийска колонизация ==
== Договор с Рим ==
Анонимен потребител