Теорема на Болцано-Вайерщрас (за безкрайните редици): Разлика между версии