Механична енергия: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
а потенциалната енергия е сума от гравитационната потенциална енергия и еластичната потенциална енергия.
:<math>E_p =m\, g\, h+ \begin{matrix} \frac{1}{2} \end{matrix} k\, x^2</math>
 
== Кинетична енергия на въртенето ==
Кинетичната енергия на въртящо се тяло около неподвижна ос е <math>\ E_k= \begin{matrix} \frac{1}{2} \end{matrix} I \omega^2 </math>
Ако тялото извършва едновременно постъпателно и въртеливо движение, кинетичната му енергия е сума от кинетичната енергия на постъпателното движение на центъра на масите и кинетичната енергия на въртеливото движение спрямо центъра на масите: <math>\ E_k= \frac{1}{2} mv^2+ \begin{matrix} \frac{1}{2} \end{matrix} I \omega^2 </math>
За затворена система механичната енергия Е не се променя, :<math> \ E= \frac{1}{2} mv^2+ \begin{matrix} \frac{1}{2} \end{matrix} I \omega^2 + E_p = cons</math>. За отворена система изменението на механичната енергия е равно на работата, извършена от външните сили.
 
== Вижте също ==
47

редакции