Разлика между версии на „Китайска граматика“

меп
(меп)
 
== СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ [名词 míngcí] ==
 
=== Класове ===
 
В зависимост от това какво обозначават, съществителните имена в китайския се разделят на пет класа:
* '''1 клас''' [обозначаващи одушевени лица или техен признак] – 老师 [lăoshī] учител, преподавател; 记者 [jìzhě] журналист; 爸爸 [bàba] баща; 先生 [xiānsheng] господин; 司马迁 [Sīmă Qiān] Съма Циен (лично име)
* '''4 клас''' [обозначаващи географски понятия и места] – 北京 [Bĕijīng] Пекин; 欧洲 [Ōuzhōu] Европа; 图书馆 [túshūguăn] библиотека; 黄河 [Huánghé] Хуанхъ; 金星 [Jīnxīng] Венера
* '''5 клас''' [обозначаващи посока и местоположение] – тези съществителни имена се състоят от 16 прости имена и техните производни, които са представени в по-долната таблица:
 
 
=== Граматически особености ===
 
==== Род ====
 
В китайския език не съществува категорията род. В отделни случаи родът се изразява лексически и то само при лица или животни, например: 男教员 преподавател; 女教员 преподавателка; 公鸡 петел; 母鸡 кокошка.
 
==== Число ====
 
Съществителното в китайския не притежава и граматическата категория число. В основната си форма то може да обозначава както единичен предмет, така и множество еднородни предмети. Числото във всеки конкретен случай се уточнява от контекста.
 
==== Употреба на суфикса 们 ====
 
Единственият показател за числото на съществителните имена в китайския е суфиксът 们 [men], който обаче е с ограничена употреба и образува основно множествено число на някои съществителни, обозначаващи лица [同志们 другари, 学生们 ученици].
 
 
== ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ [形容词]==
 
Прилагателното име е част на речта, която обозначава качествен или относителен признак на предмета. Наред с това в китайския език прилагателното може да обозначава признак на действието.
 
=== Класове ===
 
Прилагателните имена в китайския се разделят на качествени и относителни.
 
* '''Качествените''' прилагателни обозначават качествен признак на предмета: 红 червен; 绿 зелен; 甜 сладък; 酸 кисел; 美丽 красив; 老 стар; 大 голям; 好 хубав; 快 бърз; 可怕 страшен
 
* '''Относителните''' прилагателни обозначават относителен признак на предмета: 左 ляв; 右 десен; 横 хоризонтален; 竖 вертикален; 真 истински; 假 фалшив
 
 
==== Род и число ====
 
В китайския език прилагателните не се изменят по род и число.
 
 
== НАРЕЧИЕ ==
 
== МЕСТОИМЕНИЕ [代词]==
 
===Лични местоимения [人称代词]===
 
===Показателни местоимения===
===Въпросителни местоимения===
== ЧАСТИЦА ==
 
[[Категория:Китайски език]]
 
[[de:Chinesische Grammatik]]
 
[[en:Chinese grammar]]
 
[[fr:Grammaire du mandarin]]
 
[[it:Grammatica cinese]]
 
[[mk:Граматика на кинескиот јазик]]
[[Категория:Китайски език]]
[[sv:Kinesisk grammatik]]
[[zh:汉语语法]]
Анонимен потребител