Разлика между версии на „Протестантската етика и духът на капитализма“

"протестантска етика" предлага най-благоприятна среда за развитието ...
("протестантска етика" предлага най-благоприятна среда за развитието ...)
 
* Най-важният въпрос в тезата на [[Вебер]] е дали използването на наемен труд, който прави неограниченото натрупване възможно по принцип, го е направило неизбежно на практика, т.е. дали протестантската етика трябва да се разглежда като даваща нужната мотивация за капиталистическо натрупване или по-скоро неговото легитимиране въпреки преобладаващите стойности, покровителстващи прикритата консумация от страна на богатите. Вероятно е невъзможно този проблем да бъде решен окончателно, тъй като всички по-късни примери за отмирането на капитализма са повлияни от силата на първоначалния.
 
*Друго основно послание на този труд на именития немски социолог е схващането, че именно [[Протестантство|протестантството]], благодарение на специфичната "протестантска етика", предлага най-благоприятна среда за развитието капиталистическата икономическа дейност.
 
Така или иначе теоретичната значимост на творчеството на [[Вебер]] е в предизвикателството, което то отправя към редукционистките опити идеите да се разглеждат просто като отражение на материалните интереси, а не като взаимодействащи си с тях, или да се дава обяснение на обществените промени, без да се засяга мотивацията на участващите обществени деятели дори и последствията да не съвпадат с намеренията им.